NIEUW! Maak in een handomdraai je eigen Canon.

Over Mijn Canon

1830-1880

Een parel aan de stedenkroon

raamwerk: samenleven en welzijn

In de negentiende eeuw kent Winschoten een sterke bloeiperiode. De stedelijke notabelen ijveren voor een onderwijsvoorziening die aansluiting biedt op de universitaire opleiding. In 1832 leidt dat tot de oprichting van een gymnasium. In 1879 volgt uitbreiding met een HBS. Winschoten is nog steeds een onderwijscentrum voor de regio met een brede regionale scholengemeenschap en een gevarieerd aanbod aan praktijkgericht beroepsonderwijs.

Voeg toe

Wij zijn altijd op zoek naar toevoegingen om de kennisbank van de vensters te vergroten. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een nieuwe toevoeging wilt aanleveren dan kunt u onderstaand formulier gebruiken.