NIEUW! Maak in een handomdraai je eigen Canon.

Over Mijn Canon

1810-1830

Van vlek naar centrumgemeente

raamwerk: macht en gezag

In 1825 verleent Koning Willem I aan Winschoten stedelijke rechten, in de volksmond stadsrechten geheten. Deze houden in dat de gemeenteraad gekozen wordt door de stemgerechtigde inwoners. Winschoten maakt sedertdien een krachtige ontwikkeling door en groeit uit tot het bestuurlijk centrum voor stad en regio. Ook op andere terreinen bloeit de stad. De positie van regionaal centrum brokkelt af in de tweede helft van de twintigste eeuw. Op eigen kracht gaat de stad voort.

Voeg toe

Wij zijn altijd op zoek naar toevoegingen om de kennisbank van de vensters te vergroten. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een nieuwe toevoeging wilt aanleveren dan kunt u onderstaand formulier gebruiken.