Willem Drees 1886-1988

De verzorgingsstaat

Lees voor...

Willem Drees was een van de populairste minister-presidenten die Nederland gekend heeft. Zijn bijnaam was ‘vadertje Drees’. De Nederlanders zagen hem als een vader die voor hen zorgde. Hij kreeg die troetelnaam vooral door zijn ‘Noodvoorziening voor ouden van dagen’ uit 1947. Dat is nu de AOW, een geldbedrag dat alle mensen van 65 of ouder krijgen.

Wethouder, minister en toen minister-president

Drees werd al jong lid van de arbeiderspartij (SDAP). Dat is de voorloper van de Partij van de Arbeid (PvdA). Als wethouder in Den Haag maakte hij de crisis van de jaren dertig mee. Hij deed zijn best om het gemeentepersoneel te helpen in de crisistijd. Na de oorlog werd hij gevraagd als minister van Sociale Zaken. Van 1948 tot 1958 was hij minister-president.

Voor Drees geen auto: hij liep of hij fietste

In verhalen over hem draait het altijd om zuinigheid en eenvoud. De belangrijkste man van Nederland had 's ochtends geen auto met chauffeur nodig. Hij liep of fietste naar zijn werk. Ministers en kamerleden hielden toen wel van een sigaar en een borrel. Drees niet. Op een dag kwam er iemand van de Amerikaanse regering bij Drees op bezoek. Hij kwam praten over de Amerikaanse hulp om Nederland er na de oorlog weer bovenop te helpen. Hij kreeg van mevrouw Drees een kopje thee met een eenvoudig koekje. Nederland kreeg het Amerikaanse geld. De Amerikaan vond dat een land met zo'n zuinige minister-president het geld zeker goed zou gebruiken.

Iedereen moest meehelpen

Drees hoort echt bij de jaren waarin Nederland herstelde van de Tweede Wereldoorlog. De economie moest weer op gang gebracht worden. Iedereen moest meehelpen. De mensen verdienden wat minder geld, maar daardoor werd Nederland sterker en aantrekkelijker voor andere landen. Het betekende wel dat je dus geen auto of televisie kon kopen. Dat moest nog maar even wachten.
Samenwerken, daar ging het om. Samen het land weer opbouwen, dat was wat Drees wilde. In die tijd was Nederland opgedeeld in groepen. Het was niet normaal dat je buiten je eigen groep kwam. Je zat op een protestantse school, een rooms-katholieke voetbalclub of de socialistische scouting. Maar Drees vond dat het niet uitmaakte waar je bij hoorde, als je maar samenwerkte.

Elke bejaarde krijgt voortaan geld van de regering

In de regering van Drees waren katholieken en socialisten de belangrijkste partijen. Zij bouwden samen de verzorgingsstaat op. In een verzorgingsstaat zorgen mensen voor elkaar. Via de belasting zorgt de regering dat zieke, werkloze of arme mensen toch geld hebben om van te leven. Het bekendste voorbeeld is de Algemene Ouderdoms Wet (AOW) uit 1956. Bejaarden spraken in die tijd over 'trekken van Drees'. Bijna alsof hij dat geld uit zijn eigen portemonnee betaalde. Toen Drees in 1988 overleed, was hij 101 jaar oud. Hij heeft dus lang van zijn AOW kunnen genieten.


 • ongeveer 3000 voor Christus Hunebedden De eerste boeren  
 • van 47 tot ongeveer 400 De Romeinse Limes Op de grens van de Romeinse wereld  
 • 658-739 Willibrord De Friezen worden christenen  
 • 742-814 Karel de Grote Keizer van het Westen  
 • Ongeveer 1100 Hebban olla vogala Begin van de Nederlandse taal  
 • 1254-1296 Floris V Een Hollandse graaf en ontevreden edelen  
 • Van 1356 tot ongeveer 1450 De Hanze Handelssteden in de Lage Landen  
 • ± 1469-1536 Erasmus Een beroemde humanist  
 • 1500-1558 Karel V Nederland wordt één land  
 • 1566 De Beeldenstorm De strijd tussen de godsdiensten  
 • 1533-1584 Willem van Oranje Vader van het vaderland  
 • 1588-1795 De Republiek Een unieke regering in Europa  
 • 1602-1799 De VOC Nederland breidt uit over zee  
 • 1612 De Beemster Nederland en het water  
 • 1613-1662 De grachtengordel Stadsuitbreidingen in de 17e eeuw  
 • 1583-1645 Hugo de Groot Bedenker van het moderne volkenrecht  
 • 1637 De Statenbijbel Het belangrijkste boek  
 • ± 1606-1669 Rembrandt De grote schilders  
 • 1662 De Atlas Major De wereld in kaart  
 • 1607-1676 Michiel de Ruyter Zeehelden en de macht van de Republiek  
 • 1629-1695 Christiaan Huygens Wetenschap in de Gouden Eeuw  
 • 1632-1677 Spinoza Op zoek naar de waarheid  
 • ±1637-1863 Slavernij Slaven in Amerika  
 • 17e en 18e eeuw Buitenhuizen Rijk wonen buiten de stad  
 • 1744-1828 Eise Eisinga Verstand, kennis en wetenschap worden belangrijk  
 • 1780-1795 De patriotten Crisis in de Republiek  
 • 1769-1821 Napoleon Bonaparte De Franse tijd  
 • 1772-1843 Koning Willem I Het koninkrijk van Nederland en België  
 • 1839 De eerste spoorlijn Sneller vervoer  
 • 1848 De Grondwet De belangrijkste wet van een land  
 • 1860 Max Havelaar Een klacht tegen de regering in Nederlands-Indië  
 • 19e eeuw Verzet tegen kinderarbeid De fabriek uit, de school in  
 • 1853-1890 Vincent van Gogh Schilder in een nieuwe tijd  
 • 1854-1929 Aletta Jacobs Mannen en vrouwen dezelfde rechten  
 • 1914-1918 De Eerste Wereldoorlog Neutraal in oorlogstijd  
 • 1917-1931 De Stijl De kunst verandert helemaal  
 • 1929-1940 De crisisjaren Het gaat niet goed in Nederland  
 • 1940-1945 De Tweede Wereldoorlog Nederland bezet en bevrijd  
 • 1929-1945 Anne Frank De Jodenvervolging  
 • 1945-1949 Indonesië Een kolonie vecht zich vrij  
 • 1886-1988 Willem Drees De verzorgingsstaat  
 • 1 februari 1953 De watersnood Het gevaar van het water  
 • vanaf 1948 De televisie Iedereen kijkt televisie  
 • vanaf ongeveer 1880 Haven van Rotterdam De poort naar de wereld  
 • 1911-1995 Annie M.G. Schmidt Tegen de keurige Nederlanders  
 • vanaf 1945 Suriname en de Nederlandse Antillen De koloniën worden zelfstandig  
 • 1995 Srebrenica Hoe zorg je voor vrede in moeilijke tijden?  
 • vanaf 1945 Veelkleurig Nederland Een maatschappij met veel culturen  
 • 1959-2030? De gasbel Het gas raakt op  
 • vanaf 1945 Europa Nederlanders en Europeanen  
groep 7 en 8