entoen.nu - de canon van Nederland

 
 1. ca. 3000 voor Christus Hunebedden Vroege landbouwers
 2. 47-ca. 400 De Romeinse Limes Op de grens van de Romeinse wereld
 3. 658-739 Willibrord Verbreiding van het christendom
 4. 742-814 Karel de Grote Keizer van het Avondland
 5. ca. 1100 Hebban olla vogala Het Nederlands op schrift
 6. 1254-1296 Floris V Een Hollandse graaf en ontevreden edelen
 7. 1356-ca. 1450 De Hanze Handelssteden in de Lage Landen
 8. 1469?-1536 Erasmus Een internationaal humanist
 9. 1500-1558 Karel V De Nederlanden als bestuurlijke eenheid
 10. 1566 De Beeldenstorm Godsdienststrijd
 11. 1533-1584 Willem van Oranje Van rebelse edelman tot ‘vader des vaderlands’
 12. 1588-1795 De Republiek Een staatkundig unicum
 13. 1602-1799 De Verenigde Oostindische Compagnie Overzeese expansie
 14. 1612 De Beemster Nederland en het water
 15. 1613-1662 De grachtengordel Stadsuitbreidingen in de zeventiende eeuw
 16. 1583-1645 Hugo de Groot Pionier van het moderne volkenrecht
 17. 1637 De Statenbijbel Het boek der boeken
 18. 1606?-1669 Rembrandt De grote schilders
 19. 1662 De Atlas Major van Blaeu De wereld in kaart
 20. 1607-1676 Michiel de Ruyter Zeehelden en de brede armslag van de Republiek
 21. 1629-1695 Christiaan Huygens Wetenschap in de Gouden Eeuw
 22. 1632-1677 Spinoza Op zoek naar de waarheid
 23. ca. 1637-1863 Slavernij Mensenhandel en gedwongen arbeid in de Nieuwe Wereld
 24. 17e en 18e eeuw Buitenhuizen Rijk wonen buiten de stad
 25. 1744-1828 Eise Eisinga De Verlichting in Nederland
 26. 1780-1795 De patriotten Crisis in de Republiek
 27. 1769-1821 Napoleon Bonaparte De Franse tijd
 28. 1772-1843 Koning Willem I Het koninkrijk van Nederland en België
 29. 1839 De eerste spoorlijn De versnelling
 30. 1848 De Grondwet De belangrijkste wet van een staat
 31. 1860 Max Havelaar Aanklacht tegen wantoestanden in Indië
 32. 19e eeuw Verzet tegen kinderarbeid De werkplaats uit, de school in
 33. 1853-1890 Vincent van Gogh De moderne kunstenaar
 34. 1854-1929 Aletta Jacobs Vrouwenemancipatie
 35. 1914-1918 De Eerste Wereldoorlog Oorlog en neutraliteit
 36. 1917-1931 De Stijl Revolutie in vormgeving
 37. 1929-1940 De crisisjaren Samenleving in depressie
 38. 1940-1945 De Tweede Wereldoorlog Bezetting en bevrijding
 39. 1929-1945 Anne Frank Jodenvervolging
 40. 1945-1949 Indonesië Een kolonie vecht zich vrij
 41. 1886-1988 Willem Drees De verzorgingsstaat
 42. 1 februari 1953 De watersnood De dreiging van het water
 43. vanaf 1948 De televisie De doorbraak van een massamedium
 44. vanaf ca. 1880 Haven van Rotterdam Poort naar de wereld
 45. 1911-1995 Annie M.G. Schmidt Tegendraads in een burgerlijk land
 46. vanaf 1945 Suriname en de Nederlandse Antillen Dekolonisatie van de West
 47. 1995 Srebrenica De dilemma’s van vredeshandhaving
 48. vanaf 1945 Veelkleurig Nederland De multiculturele maatschappij
 49. 1959-2030? De gasbel Een eindige schat
 50. vanaf 1945 Europa Nederlanders en Europeanen
| nederlands | english | deutsch | français | polska | cрпски | türkçe | العربية | indonesia
HunebeddenDe Romeinse LimesWillibrordKarel de GroteHebban olla vogalaFloris VDe HanzeErasmusKarel VDe BeeldenstormWillem van OranjeDe RepubliekDe Verenigde Oostindische CompagnieDe BeemsterDe grachtengordelHugo de GrootDe StatenbijbelRembrandtDe Atlas Major van BlaeuMichiel de RuyterChristiaan HuygensSpinozaSlavernijBuitenhuizenEise EisingaDe patriottenNapoleon BonaparteKoning Willem IDe eerste spoorlijnDe GrondwetMax HavelaarVerzet tegen kinderarbeidVincent van GoghAletta JacobsDe Eerste WereldoorlogDe StijlDe crisisjarenDe Tweede WereldoorlogAnne FrankIndonesiëWillem DreesDe watersnoodDe televisieHaven van RotterdamAnnie M.G. SchmidtSuriname en de Nederlandse AntillenSrebrenicaVeelkleurig NederlandDe gasbelEuropa
officiële versie