Hollanda Canon

Lessen

Yaklaşık M.Ö. 3000

Dolmenler

Tarıma başlayan ilk insanlar

Lessen

M.S. 47 - yaklaşık 400

Roma İmparatorluğu'nun Hudutları

Roma Dünyasının Sınırlarında

Lessen

M.S. 658 - 739

Willibrord

Hıristiyanlığın Yayılması

Lessen

M.S. 742 - 814

Büyük Şarl

Akşam Ülkesinin, İmparatoru

Lessen

Yaklaşık M.S. 1100

Bütün kuşlar ‘Hebban olla vogala’

Hollandaca Yazılı İlk Metin

Lessen

1254 - 1296

V. Floris

Hollandalı Bir Kont ve Hoşnut Olmayan Asiller

Lessen

1356 - yaklaşık 1450

Hansa Birliği

Aşağı Ülkeler’de Ticaret Yapan Şehirler

Lessen

1469 ? - 1536

Erasmus

Evrensel Bir Hümanist

Lessen

1500 - 1558

V. Şarl

İdari Bir Birlik Olarak Aşağı Ülkeler

Lessen

1566

İkonoklastik İsyan - Kilisede Resim ve heykellerin parçalanması

Dinsel Anlaşmazlıklar

Lessen

1533 – 1584

Willem van Oranje (Turuncu Hanedanından Willem)

İsyankâr Bir Asilden ‘Vatanın Atası’na

Lessen

1588 – 1795

Cumhuriyet

Devlet Yönetiminde Eşi Olmayan Bir Uygulama

Lessen

1602 – 1799

Hollanda Birleşik Doğu Hindistan Şirketi ('VOC')

Deniz Aşırı Coğrafyaya Doğru Yayılma

Lessen

1612

‘De Beemster’, Denizden/Gölden Kazanılmış, Kurutulmuş Arazi

Hollanda ve Su

Lessen

1613 - 1662

Kanal Kuşağı

On Yedinci Yüzyılda Şehir Genişletme Çalışmaları

Lessen

1583 – 1645

Hugo de Groot (Hugo Grotius)

Çağdaş Uluslararası Hukukun Öncüsü

Lessen

1637

Devlet (Konsey) İncil’i

Kitapların Kitabı

Lessen

1606 ? – 1669

Rembrandt

Büyük Ressamlar

Lessen

1662

Blaeu’nun Büyük Atlası (Atlas Maior)

Dünya’yı Haritaya Aktarma

Lessen

1607 - 1676

Michiel de Ruyter

Deniz Kahramanları ve Cumhuriyet’in Daha Geniş Bir Alana Yayılması

Lessen

1629 - 1695

Christiaan Huygens

Altın Çağ’da Bilim

Lessen

1632 - 1677

Spinoza

Gerçeği Arama Yolunda

Lessen

yaklaşık 1637 – 1863

Kölelik

Yeni Dünya’da İnsan Ticareti ve Zorunlu Çalışma

Lessen

17. ve 18. yüzyıllar

Şehir Dışındaki Malikâneler

Refah İçinde Yaşam

Lessen

1744 - 1828

Eise Eisinga

Hollanda’da Aydınlanma

Lessen

1780 – 1795

Vatanseverler

Cumhuriyet’in Krizi

Lessen

1769 - 1821

Napolyon Bonaparte

Fransız İdaresi Dönemi

Lessen

1772 - 1843

Kral I. Willem

Hollanda ve Belçika Krallığı

Lessen

1839

İlk Demiryolu

Hızlanma

Lessen

1848

Anayasa

Bir Devletin En Önemli Kanunu

Lessen

1860

Max Havelaar

Hollanda Doğu Hindistanı’nda Yaratılan Kötü Koşullardan Şikayet (Doğu Hindistan’da Skandal)

Lessen

19. yüzyıl

Çocukların Çalıştırılmasına Karşı Çıkma

İşyerinden Okula

Lessen

1853 – 1890

Vincent van Gogh

Çağdaş Sanatçı

Lessen

1854 - 1929

Aletta Jacobs

Kadınların Özgürleşmesi

Lessen

1914 - 1918

Birinci Dünya Savaşı

Savaş ve Tarafsızlık

Lessen

1917 - 1931

De Stijl ‘Stil’

Tasarımda Devrim

Lessen

1929 - 1940

Kriz Yılları

Toplum Bunalımda

Lessen

1940 – 1945

II. Dünya Savaşı

İşgal ve Özgürlük

Lessen

1929 - 1945

Anne Frank

Yahudilerin Tutuklanması

Lessen

1945 - 1949

Endonezya

Bir Sömürge Özgürlük İçin Savaşıyor

Lessen

1886 - 1988

Willem Drees

Refah Devleti

Lessen

1 Şubat 1953

Büyük Su Baskını

Suyun Yarattığı Tehlike

Lessen

1948 yılından itibaren

Televizyon

Kitle İletişim Araçlarının Yükselişi

Lessen

yaklaşık 1880 yılından itibaren

Rotterdam Limanı

Dünyaya Açılan Kapı

Lessen

1911 - 1995

Annie M. G. Schmidt

Bir Burjuva Ülkesinde Aykırılık

Lessen

1945 yılından itibaren

Surinam ve Hollanda Antilleri

Batı’daki Sömürgelerin Hollanda’dan Ayrılması

Lessen

1995

Serebrenitza

Barışı Korumanın Çıkmazları

Lessen

1945’ten bugüne

Çok Renkli Hollanda

Çokkültürlü Toplum

Lessen

1959 – 2030 ?

‘Gaz Deposu’

Sonu Belli Olan Bir Hazine

Lessen

1945’ten bugüne

Avrupa

Hollandalılar ve Avrupalılar

Actueel