NIEUW! Maak in een handomdraai je eigen Canon.

Over Mijn Canon

od 1945 Tijd van televisie en computer

Wielobarwna Holandia

Społeczeństwo wielokulturowe

1 stycznia 2000 roku XX wiek przeszedł do historii i rozpoczął się wiek XXI. O ile w 1900 roku w Holandii mieszkało około 5 milionów ludzi, tak w pierwszym dniu 2000 roku liczba ta wynosiła według holenderskiego Centralnego Biura Statystycznego (CBS) już 15.864.000, z czego 1.598.200 stanowiły dzieci uczęszczające do szkół podstawowych.

Szkoły podstawowe dzielą się na różne rodzaje, głównie ze względu na wyznanie i światopogląd. Obok szkół publicznych wyróżnia się na przykład protestanckie, rzymsko-katolickie, żydowskie, muzułmańskie, hinduistyczne, humanistyczne czy antropozoficzne. Poza lekcjami traktującymi o religii i światopoglądzie, program nauczania jest porównywalny. Wiara może mieć jednak wpływ na ubiór, sposób bycia, rytuały oraz dni wolne od zajęć, co wiąże się z różnicami programowymi. Rodzice wybierają dla swoich dzieci szkołę wedle własnego uznania, a uczniowie sami wiedzą najlepiej, jakie zasady panują w szkole, w której się uczą.

Taka różnorodność w szkolnictwie istniała przez cały dwudziesty wiek. Prawo do edukacji jest zawarte w artykule 23 konstytucji, a zrównanie praw szkół publicznych z wyznaniowymi zostało wywalczone w tak zwanym schoolstrijd (sporze o edukację). Konflikt ten został dawno zażegnany i za sprawą sekularyzacji praktycznie zapomniany, do czasu aż w 1988 i 1989 roku założono odpowiednio pierwsze hinduistyczne i muzułmańskie szkoły podstawowe.

Powołanie nowych szkół wynikało ze zmian w strukturze społeczeństwa. Po 1945 roku Holandia była krajem emigrantów udających się do Australii, Kanady, Stanów Zjednoczonych i RPA, podczas gdy imigranci pochodzili głównie z byłej kolonii - Indii Holenderskich. Na początku lat 60. dzięki prawu imigracyjnemu zaczęli napływać gastarbeiterzy z Włoch, Hiszpanii, Jugosławii, Turcji i Maroka, aby pracować w branży przemysłowej. Z czasem dołączyły do nich rodziny. Tak jak wiele innych europejskich krajów, Holandia oferowała również azyl uchodźcom i otworzyła swoje granice wewnątrz Europy.

Z tego względu społeczeństwo Holandii w krótkim czasie bardzo się zróżnicowało. Przykładowo, dopiero w 1955 w Hadze zbudowano pierwszy w Holandii meczet, a w 2000 roku Holandia znała już różne odmiany islamu niemal tak dobrze, jak odmiany chrześcijaństwa, a minaret wpisał się na stałe w obraz miasta. To głównie z powodu nowo powstałych szkół muzułmańskich rozgorzał na początku XXI wieku na nowo swego rodzaju spór o edukację. Odzwierciedla on gwałtowną polityczną debatę o stosunkach pomiędzy społeczeństwem, kulturą i wiarą, która rozgrywa się na różnych płaszczyznach: od międzynarodowych zagadnień do problemów życia codziennego. Ciągle powraca też pytanie o to, co dokładnie zawiera w sobie "holenderskość". Obecne wielobarwne pokolenie młodych Holendrów również będzie mogło nadać temu pojęciu kolejne znaczenie.

Voeg toe

Wij zijn altijd op zoek naar toevoegingen om de kennisbank van de vensters te vergroten. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een nieuwe toevoeging wilt aanleveren dan kunt u onderstaand formulier gebruiken.