Canon des Pays-Bas

Canonkalender

Vandaag in de geschiedenis: 21 juillet

21 juillet 1831: De eedaflegging van koning Leopold de Eerste van België

In 1815 wordt Willem de Eerste koning van het Koninkrijk der Verenigde Nederlanden, waartoe het huidige Nederland en België behoren. Willem de Eerste doet veel goed voor het land. Toch valt hij bij de Belgen niet in de smaak. Zij zien in hem een koning die alle macht voor zichzelf wil. In 1830 is het genoeg en breekt er een opstand uit. Willem de Eerste stuurt er een leger op af, maar het is al te laat. België wordt onafhankelijk en gaat alleen verder. Leopold de Eerste wordt de eerste koning van het nieuwe koninkrijk België. Op 21 juli 1831 legt hij de eed af. Nu is 21 juli een nationale feestdag in België.

Zie ook:

21 juillet 1947: Begin van de eerste 'Politionele Actie'

Op 17 augustus 1945 laat Indonesië de wereld weten dat Nederlands-Indië geen kolonie meer is van Nederland en voortaan Indonesië heet. Maar Nederland probeert de macht terug te krijgen. Door te onderhandelen en door geweld te gebruiken. Het komt tot een oorlog. Tweemaal zet Nederland het leger groots in. Dit worden de 'politionele acties' genoemd. De Eerste Politionele Actie begint op 21 juli 1947.

Zie ook: