NEW! Create your own Canon in an instant.

About My Canon

circa 1600 tot circa 1800 Tijd van regenten en vorsten

Staats-Brabant

Met de Vrede van Munster in 1648 werd de opstandige Republiek der Verenigde Nederlanden erkend als onafhankelijke staat. Een gevolg hiervan was dat Brabant werd gesplitst in een noordelijk en een zuidelijk deel. Het noordelijke stuk zou de komende anderhalve eeuw ondergeschikt zijn aan het bestuur van de Staten-Generaal. Onder de naam Staats-Brabant was het een zogenoemd 'generaliteitsland', zonder enige zeggenschap over de eigen zaken.

Add your addition

Wij zijn altijd op zoek naar toevoegingen om de kennisbank van de vensters te vergroten. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een nieuwe toevoeging wilt aanleveren dan kunt u onderstaand formulier gebruiken.