NIEUW! Maak in een handomdraai je eigen Canon.

Over Mijn Canon

circa 600 tot circa 1000 Tijd van monniken en ridders

Willibrord en Lambert

Tijd van monniken en ridders

Na de Romeinse periode was Noord-Brabant vrijwel geheel ontvolkt geraakt. Slechts hier en daar woonden nog mensen, maar geleidelijk werd het weer wat drukker. De bevolking volgde van oorsprong tradities met Wodan, Donar en andere Germaanse goden. Om hun macht ook in de gebieden van het huidige Brabant te verstevigen, zetten de Frankische koningen niet alleen hun leger in, maar ook het 'Woord van God'. Missionarissen trokken naar onze streken om de bevolking tot het christendom te bekeren. De twee belangrijkste waren Willibrord en Lambert.

Voeg toe

Wij zijn altijd op zoek naar toevoegingen om de kennisbank van de vensters te vergroten. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een nieuwe toevoeging wilt aanleveren dan kunt u onderstaand formulier gebruiken.