Veelkleurig Nederland vanaf 1945

Een maatschappij met veel culturen

Lees voor...

De Nederlandse bevolking is in de afgelopen honderd jaar enorm gegroeid. In 1900 woonden er ruim vijf miljoen mensen in Nederland. In 2000 waren dat bijna zestien miljoen mensen. Ongeveer anderhalf miljoen daarvan zijn kinderen die naar de basisschool gaan.

Nederland heeft zoveel scholen

Er zijn veel soorten basisscholen in Nederland: openbare, protestantse, katholieke, islamitische, hindoeïstische en humanistische scholen, om er een paar te noemen. Dat heeft te maken met de verschillen in levensbeschouwing en geloof in Nederland. Met levensbeschouwing wordt bedoeld de manier waarop iemand in het leven staat.

Verschil in geloof kun je soms zien

Het leerplan (dat wat op scholen behandeld wordt) is op alle Nederlandse scholen ongeveer hetzelfde. Behalve als het om geloof en levensbeschouwing gaat; dat mogen scholen zelf invullen.
Soms kun je het verschil in geloof ook zien. In kleding en de manier waarop je met elkaar omgaat , maar ook op feestdagen. Dat zie je terug op de verschillende scholen.
Ouders kiezen een school voor hun kind. Ze hebben daar hun eigen redenen voor. Kinderen weten vaak zelf wel op wat voor school ze zitten.

Alle basisscholen zijn gelijk

Al in de 20e eeuw bestonden er verschillende soorten scholen. De vrijheid van onderwijs staat in de grondwet (artikel 23). De zogenaamde ‘schoolstrijd’ heeft er vroeger al voor gezorgd dat alle scholen met een levensbeschouwing net zo werden behandeld als het openbare onderwijs. Iedereen vond het heel gewoon en niemand dacht er nog over na. Totdat in 1988 en 1989 de eerste hindoeïstische en islamitische basisscholen werden opgericht.

De mensen kwamen overal vandaan

Rond 1960 kwamen er steeds meer nieuwe mensen naar Nederland. Immigranten, noemen we zulke mensen. Ze kwamen uit landen als Indonesië, Joegoslavië, Turkije en Marokko om hier te werken en te wonen. De regering wilde dat ook graag. Er was veel werk en er waren te weinig mensen. Eerst kwamen de mannen (als gastarbeider), later kwamen hun gezinnen ook.
Behalve dat kwamen er ook vluchtelingen naar Nederland die in ons land mochten blijven, uit Afrika bijvoorbeeld. Doordat er zoveel verschillende volken in Nederland kwamen wonen, kwamen er ook vragen om nieuwe scholen, scholen die pasten bij de nieuwe Nederlanders.

Een moskee in de stad

De Nederlandse bevolking veranderde dus snel. In 1955 werd in Den Haag de eerste moskee in Nederland opgericht. Je ziet ze nu in iedere stad. Je herkent ze aan hun minaret, een soort torentje. Net als binnen het christendom, heb je ook binnen de islam verschillende richtingen, die allemaal een beetje van elkaar verschillen.

Wat is dat, een Nederlander?

Vooral rond de islamitische scholen is sinds het begin van de 21e eeuw weer een soort schoolstrijd begonnen. Daaraan kun je zien hoe moeilijk het is om al die verschillende volken in de Nederlandse samenleving een plek te geven; hoe de verschillende culturen en godsdiensten in de Nederlandse kunnen worden gepast. Er wordt veel over gediscussieerd: in de regering, maar ook op straat. De discussie gaat over heel grote problemen, maar ook heel kleine.
Steeds komt deze vraag terug: Wat houdt ‘Nederlander zijn’ eigenlijk in? Ook de groep jonge veelkleurige Nederlanders die nu op school zitten zal voor zichzelf een antwoord op die vraag moeten geven.


 • ongeveer 3000 voor Christus Hunebedden De eerste boeren  
 • van 47 tot ongeveer 400 De Romeinse Limes Op de grens van de Romeinse wereld  
 • 658-739 Willibrord De Friezen worden christenen  
 • 742-814 Karel de Grote Keizer van het Westen  
 • Ongeveer 1100 Hebban olla vogala Begin van de Nederlandse taal  
 • 1254-1296 Floris V Een Hollandse graaf en ontevreden edelen  
 • Van 1356 tot ongeveer 1450 De Hanze Handelssteden in de Lage Landen  
 • ± 1469-1536 Erasmus Een beroemde humanist  
 • 1500-1558 Karel V Nederland wordt één land  
 • 1566 De Beeldenstorm De strijd tussen de godsdiensten  
 • 1533-1584 Willem van Oranje Vader van het vaderland  
 • 1588-1795 De Republiek Een unieke regering in Europa  
 • 1602-1799 De VOC Nederland breidt uit over zee  
 • 1612 De Beemster Nederland en het water  
 • 1613-1662 De grachtengordel Stadsuitbreidingen in de 17e eeuw  
 • 1583-1645 Hugo de Groot Bedenker van het moderne volkenrecht  
 • 1637 De Statenbijbel Het belangrijkste boek  
 • ± 1606-1669 Rembrandt De grote schilders  
 • 1662 De Atlas Major De wereld in kaart  
 • 1607-1676 Michiel de Ruyter Zeehelden en de macht van de Republiek  
 • 1629-1695 Christiaan Huygens Wetenschap in de Gouden Eeuw  
 • 1632-1677 Spinoza Op zoek naar de waarheid  
 • ±1637-1863 Slavernij Slaven in Amerika  
 • 17e en 18e eeuw Buitenhuizen Rijk wonen buiten de stad  
 • 1744-1828 Eise Eisinga Verstand, kennis en wetenschap worden belangrijk  
 • 1780-1795 De patriotten Crisis in de Republiek  
 • 1769-1821 Napoleon Bonaparte De Franse tijd  
 • 1772-1843 Koning Willem I Het koninkrijk van Nederland en België  
 • 1839 De eerste spoorlijn Sneller vervoer  
 • 1848 De Grondwet De belangrijkste wet van een land  
 • 1860 Max Havelaar Een klacht tegen de regering in Nederlands-Indië  
 • 19e eeuw Verzet tegen kinderarbeid De fabriek uit, de school in  
 • 1853-1890 Vincent van Gogh Schilder in een nieuwe tijd  
 • 1854-1929 Aletta Jacobs Mannen en vrouwen dezelfde rechten  
 • 1914-1918 De Eerste Wereldoorlog Neutraal in oorlogstijd  
 • 1917-1931 De Stijl De kunst verandert helemaal  
 • 1929-1940 De crisisjaren Het gaat niet goed in Nederland  
 • 1940-1945 De Tweede Wereldoorlog Nederland bezet en bevrijd  
 • 1929-1945 Anne Frank De Jodenvervolging  
 • 1945-1949 Indonesië Een kolonie vecht zich vrij  
 • 1886-1988 Willem Drees De verzorgingsstaat  
 • 1 februari 1953 De watersnood Het gevaar van het water  
 • vanaf 1948 De televisie Iedereen kijkt televisie  
 • vanaf ongeveer 1880 Haven van Rotterdam De poort naar de wereld  
 • 1911-1995 Annie M.G. Schmidt Tegen de keurige Nederlanders  
 • vanaf 1945 Suriname en de Nederlandse Antillen De koloniën worden zelfstandig  
 • 1995 Srebrenica Hoe zorg je voor vrede in moeilijke tijden?  
 • vanaf 1945 Veelkleurig Nederland Een maatschappij met veel culturen  
 • 1959-2030? De gasbel Het gas raakt op  
 • vanaf 1945 Europa Nederlanders en Europeanen  
groep 7 en 8