Veelkleurig Nederland Vanaf 1945

Mensen met verschillende geloven

Lees voor...

Rond 1900 woonden er 5 miljoen mensen in Nederland. Nu ongeveer 16 miljoen. Veel Nederlanders komen uit andere landen in Europa. En uit landen in Afrika of Azië. Nederland is daarom een land met een kleurrijke bevolking. De een is blank, de ander is donker; de een is moslim, de ander christen.

Gastarbeiders

Waar komen deze nieuwe Nederlanders vandaan? Vanaf 1960 verhuisden veel buitenlandse mannen naar Nederland. Zij kwamen vooral uit Italië, Spanje, Joegoslavië, Turkije en Marokko. Deze mannen werden gastarbeiders genoemd. Ze werkten in Nederlandse fabrieken omdat hier veel werk was en te weinig mensen.

Missen

Na een paar jaar in Nederland te hebben gewerkt, misten de gastarbeiders hun gezinnen in hetbuitenland. Daarom kwamen vaak ook hun vrouwen en kinderen in Nederland wonen.

Koloniën

Ook mensen uit de vroegere koloniën verhuisden naar Nederland. Zoals Indonesiërs uit Nederlands- Indië, Surinamers uit Suriname, en Antillianen uit de Nederlandse Antillen. Vluchtelingen Nederland hielp ook veel vluchtelingen uit Afrika. Deze mensen waren uit hun land gevlucht vanwege oorlog. Daarom mochten ze in Nederland wonen.

Multicultureel

Door al deze nieuwe mensen is Nederland een multicultureel land geworden. Een multicultureel land is een land met veel verschillende geloven en culturen. Dat zie je op straat bijvoorbeeld aan de kleding van mensen. Maar ook aan de gebouwen. Sinds 1955 zijn er in Nederland veel moskeeën gebouwd. Moskeeën zijn kerken voor moslims.

Scholen

Dat Nederland multicultureel is, merk je ook aan de vele soorten scholen. Er zijn bijvoorbeeld scholen voor katholieke kinderen, protestantse kinderen en joodse kinderen. En ook scholen voor hindoekinderen en islamitische kinderen.

Samenleven

Het is belangrijk dat al die verschillende mensen goed met elkaar samenleven. Dat betekent dat mensen met elkaar moeten praten en naar elkaar moeten luisteren. Zodat ze elkaar beter begrijpen.


 • ± 3000 voor Christus De hunebedden De graven van de eerste bewoners  
 • 47 - ± 400 De Romeinse Limes De grens van het Romeinse Rijk  
 • 658-739 Willibrord De Friezen worden christenen  
 • 742-814 Karel de Grote Keizer van het Frankische rijk  
 • ± 1100 Hebban olla vogala Het begin van de Nederlandse taal  
 • 1254-1296 Floris de Vijfde De bouw van het Binnenhof  
 • 1356 - ±1450 De Hanzesteden Handel en samenwerking  
 • ±1469 - 1536 Erasmus Een beroemde humanist  
 • 1500-1558 Karel de Vijfde De Nederlanden worden één land  
 • 1566 De Beeldenstorm Ruzie tussen katholieken en protestanten  
 • 1533-1584 Willem van Oranje Vader van het vaderland  
 • 1588-1795 De Republiek Elk gewest zijn eigen bestuur  
 • 1602-1799 De VOC Handel in verre landen  
 • 1612 De Beemster Een bijzonder stuk land  
 • 1613-1662 De grachtengordel Amsterdam in de Gouden Eeuw  
 • 1583-1645 Hugo de Groot De bedenker van het volkenrecht  
 • 1637 De Statenbijbel Het belangrijkste boek  
 • ± 1606 - 1669 Rembrandt En andere beroemde schilders  
 • 1662 De Atlas Major De wereld in kaart  
 • 1607-1676 Michiel de Ruyter Een echte zeeheld  
 • 1629-1695 Christiaan Huygens Wetenschap in de Gouden Eeuw  
 • 1632-1677 Spinoza Op zoek naar de waarheid  
 • ±1637-1863 Slavernij Handel in Afrikaanse mensen  
 • 17e en 18e eeuw Buitenhuizen Wonen buiten de stad  
 • 1744-1828 Eise Eisinga Kennis en wetenschap worden belangrijk  
 • 1780-1795 Patriotten Problemen in de Republiek  
 • 1769-1821 Napoleon Bonaparte Frankrijk de baas in Nederland  
 • 1772-1843 Koning Willem I Het koninkrijk van Nederland en België  
 • 1839 De eerste spoorlijn Sneller vervoer  
 • 1848 De Grondwet De belangrijkste wet van Nederland  
 • 1860 Max Havelaar Een boek over het onrecht in Indië  
 • Negentiende eeuw Verztet tegen kinderarbeid De fabriek uit, de school in  
 • 1853 - 1890 Vincent van Gogh Schilder in een nieuwe tijd  
 • 1854 - 1929 Aletta Jacobs Mannen en vrouwen dezelfde rechten  
 • 1914 - 1918 De Eerste Wereldoorlog Nederland vecht niet mee  
 • 1917 - 1931 De Stijl Een nieuwe manier van vormgeven  
 • 1929 - 1940 De crisisjaren Het gaat niet goed in Nederland  
 • 1940 - 1945 De Tweede Wereldoorlog Hitler is de baas in Nederland  
 • 1929 - 1945 Anne Frank Jodenvervolging  
 • 1945 - 1949 Indonesië Het einde van een kolonië  
 • 1886 - 1988 Willem Drees De verzorgingsstaat  
 • 1953 De watersnood Het gevaar van het water  
 • Vanaf 1948 De televisie De wereld in je huiskamer  
 • Vanaf ± 1880 Haven van Rotterdam Handelen met de hele wereld  
 • 1911 - 1995 Annie M.G. Schmidt Een beroemd schrijfster  
 • Vanaf 1945 Suriname en de Nederlandse Antillen Geen Nederlandse koloniën meer  
 • 1995 Srebrenica Een mislukte vredesmissie  
 • Vanaf 1945 Veelkleurig Nederland Mensen met verschillende geloven  
 • 1959 - 2030? De gasbel Een enorme hoeveelheid aardgas  
 • Vanaf 1945 Europa Landen werken samen  
eenvoudige versie