De televisie vanaf 1948

Iedereen kijkt televisie

Lees voor...

Rond 1950 werden de eerste televisies in Nederland verkocht. Philips, een bedrijf uit Eindhoven, was de maker van dit nieuwe apparaat. Veel mensen waren bang dat de televisie het einde zou zijn van het ‘gezellige’ gezin. Philips vertelde in zijn reclames juist het tegenovergestelde. Ze lieten zien dat het thuis nog veel gezelliger zou worden als je allemaal samen naar de televisie keek.

In 1948 kon je alleen in Eindhoven tv-kijken

Philips had grote plannen: ze wilden heel Europa veroveren met hun televisies. Maar dat kon pas lukken als er in Nederland veel verkocht werden. Om daarvoor te zorgen, begon Philips in 1948 zelf met het maken en uitzenden van leuke televisieprogramma’s. In het begin kon je ze alleen in de buurt van Eindhoven zien. In 1951 namen de radio-omroepen – die toen nog niet in Hilversum maar in Bussum zaten – het televisie-experiment over. Met veel steun van Philips kwamen er ook uitzendingen voor het westen van het land. Daar woonden namelijk nog veel meer mensen die een televisie konden kopen.

Nederland moest zuinig zijn

Willem Drees was toen minister-president en hij wilde dat iedereen zuinig was. Maar dat lukte niet. De mensen wilden juist graag zo’n nieuw apparaat kopen. Rond 1961 waren er al een miljoen televisies in Nederland. Er was twintig uur per week van alles te zien op tv: series, sportwedstrijden en het journaal.
In 1970 had bijna elk gezin een zwart-wittelevisie. Sommigen hadden zelfs al een kleurentelevisie.

De televisie veranderde alles

Vroeger was de eettafel het midden van de huiskamer. Nu was dat de televisie. Iedereen moest vanaf de bank of een luie stoel de tv kunnen zien. Maar er veranderde nog meer. Toen er nog geen tv was, speelden mensen heel veel spelletjes. Dat werd een stuk minder. Rond 1970 keken de mensen iedere dag anderhalf uur televisie.

Televisie, daar word je suf van, zeiden ze

De mensen die tegen de televisie waren, vonden dat de televisie je suf maakte. In plaats van zelf iets te doen, hing je maar voor de tv.
De mensen die voor de televisie waren, zeiden juist dat de televisie het gezin nog gezelliger maakte. Ze vonden het ook goed dat je er zoveel van leerde. Want op tv werd over van alles gepraat en daardoor kon je beter je mening vormen.
De meeste mensen keken ook naar hetzelfde programma (er was tot 1964 maar één televisiezender). De volgende dag konden ze daar dus met elkaar over praten. Vooral programma's over seks en godsdienst zorgden voor veel discussie. Maar ook de jeugd die zo anders was, met hippies en popmuziek, zorgden voor heftige gesprekken.

En nu hebben we kabeltelevisie en internet

Tegenwoordig zijn er veel meer zenders en zie je programma’s van over de hele wereld. Die komen binnen via de kabel, de satelliet of het internet. We kijken veel meer televisie dan in 1970, maar samen televisiekijken gebeurt juist minder. Veel kinderen hebben een eigen televisie op hun kamer. Maar ook de computer en het internet zorgen ervoor dat we steeds vaker alleen iets aan het doen zijn.


 • ongeveer 3000 voor Christus Hunebedden De eerste boeren  
 • van 47 tot ongeveer 400 De Romeinse Limes Op de grens van de Romeinse wereld  
 • 658-739 Willibrord De Friezen worden christenen  
 • 742-814 Karel de Grote Keizer van het Westen  
 • Ongeveer 1100 Hebban olla vogala Begin van de Nederlandse taal  
 • 1254-1296 Floris V Een Hollandse graaf en ontevreden edelen  
 • Van 1356 tot ongeveer 1450 De Hanze Handelssteden in de Lage Landen  
 • ± 1469-1536 Erasmus Een beroemde humanist  
 • 1500-1558 Karel V Nederland wordt één land  
 • 1566 De Beeldenstorm De strijd tussen de godsdiensten  
 • 1533-1584 Willem van Oranje Vader van het vaderland  
 • 1588-1795 De Republiek Een unieke regering in Europa  
 • 1602-1799 De VOC Nederland breidt uit over zee  
 • 1612 De Beemster Nederland en het water  
 • 1613-1662 De grachtengordel Stadsuitbreidingen in de 17e eeuw  
 • 1583-1645 Hugo de Groot Bedenker van het moderne volkenrecht  
 • 1637 De Statenbijbel Het belangrijkste boek  
 • ± 1606-1669 Rembrandt De grote schilders  
 • 1662 De Atlas Major De wereld in kaart  
 • 1607-1676 Michiel de Ruyter Zeehelden en de macht van de Republiek  
 • 1629-1695 Christiaan Huygens Wetenschap in de Gouden Eeuw  
 • 1632-1677 Spinoza Op zoek naar de waarheid  
 • ±1637-1863 Slavernij Slaven in Amerika  
 • 17e en 18e eeuw Buitenhuizen Rijk wonen buiten de stad  
 • 1744-1828 Eise Eisinga Verstand, kennis en wetenschap worden belangrijk  
 • 1780-1795 De patriotten Crisis in de Republiek  
 • 1769-1821 Napoleon Bonaparte De Franse tijd  
 • 1772-1843 Koning Willem I Het koninkrijk van Nederland en België  
 • 1839 De eerste spoorlijn Sneller vervoer  
 • 1848 De Grondwet De belangrijkste wet van een land  
 • 1860 Max Havelaar Een klacht tegen de regering in Nederlands-Indië  
 • 19e eeuw Verzet tegen kinderarbeid De fabriek uit, de school in  
 • 1853-1890 Vincent van Gogh Schilder in een nieuwe tijd  
 • 1854-1929 Aletta Jacobs Mannen en vrouwen dezelfde rechten  
 • 1914-1918 De Eerste Wereldoorlog Neutraal in oorlogstijd  
 • 1917-1931 De Stijl De kunst verandert helemaal  
 • 1929-1940 De crisisjaren Het gaat niet goed in Nederland  
 • 1940-1945 De Tweede Wereldoorlog Nederland bezet en bevrijd  
 • 1929-1945 Anne Frank De Jodenvervolging  
 • 1945-1949 Indonesië Een kolonie vecht zich vrij  
 • 1886-1988 Willem Drees De verzorgingsstaat  
 • 1 februari 1953 De watersnood Het gevaar van het water  
 • vanaf 1948 De televisie Iedereen kijkt televisie  
 • vanaf ongeveer 1880 Haven van Rotterdam De poort naar de wereld  
 • 1911-1995 Annie M.G. Schmidt Tegen de keurige Nederlanders  
 • vanaf 1945 Suriname en de Nederlandse Antillen De koloniën worden zelfstandig  
 • 1995 Srebrenica Hoe zorg je voor vrede in moeilijke tijden?  
 • vanaf 1945 Veelkleurig Nederland Een maatschappij met veel culturen  
 • 1959-2030? De gasbel Het gas raakt op  
 • vanaf 1945 Europa Nederlanders en Europeanen  
groep 7 en 8