De televisie Vanaf 1948

De wereld in je huiskamer

Lees voor...

In 1948 verscheen het eerste tv-toestel in ons land. Niemand had zoiets ooit eerder gezien. De Nederlanders moesten dan ook erg wennen aan de televisie. Maar nu vinden de meeste Nederlanders televisie heel gewoon en willen en kunnen ze niet meer zonder.

Philips

Het bedrijf Philips maakte in 1948 de eerste televisies. Al snel werden er veel tv-toestellen verkocht. De kopers waren blij met hun televisie en de programma's. Met de televisie hadden ze thuis een soort bioscoop.

Hilversum

In het stadje Hilversum werden de tv-programma's gemaakt door de omroepen: bijvoorbeeld de AVRO, de KRO en de VARA. Deze omroepen maakten al radioprogramma's, maar ze gingen nu dus ook voor de televisie leuke series en spelletjes maken. Ook was er elke dag het Journaal.

Spelletjes

In 1970 had bijna elk Nederlands gezin een zwart-wittelevisie. Sommige Nederlanders hadden zelfs al een kleurentelevisie. Door de televisie veranderde er veel. Vroeger speelden mensen 's avonds veel spelletjes. Bijvoorbeeld een kaartspelletje of Monopoly. Nu gebeurde dat minder. Veel mensen keken liever naar de televisie.

Zenders

De meeste mensen keken in die tijd naar dezelfde programma's. Er was tot 1964 maar een televisiezender. Sommige  programma's zorgden voor ruzies in ons land. Bijvoorbeeld programma's over seks en godsdienst.

Suf

Ook waren er mensen bezorgd over de gezondheid van de tv-kijkers. Is al dat televisiekijken wel gezond? Werd je er niet suf van? En dom? Of werd je er nou juist slim van? Want op de televisie kun je van alles zien en horen.

Meer

In onze tijd zijn we alleen maar meer televisie gaan kijken. Nu hebben we ook veel meer televisiezenders. En we zien ook programma's uit het buitenland. Wel kijken we minder samen naar de televisie. Dat komt omdat er in een gezin vaak meerdere televisies zijn.


 • ongeveer 3000 voor Christus Hunebedden De eerste boeren  
 • van 47 tot ongeveer 400 De Romeinse Limes Op de grens van de Romeinse wereld  
 • 658-739 Willibrord De Friezen worden christenen  
 • 742-814 Karel de Grote Keizer van het Westen  
 • Ongeveer 1100 Hebban olla vogala Begin van de Nederlandse taal  
 • 1254-1296 Floris V Een Hollandse graaf en ontevreden edelen  
 • Van 1356 tot ongeveer 1450 De Hanze Handelssteden in de Lage Landen  
 • ± 1469-1536 Erasmus Een beroemde humanist  
 • 1500-1558 Karel V Nederland wordt één land  
 • 1566 De Beeldenstorm De strijd tussen de godsdiensten  
 • 1533-1584 Willem van Oranje Vader van het vaderland  
 • 1588-1795 De Republiek Een unieke regering in Europa  
 • 1602-1799 De VOC Nederland breidt uit over zee  
 • 1612 De Beemster Nederland en het water  
 • 1613-1662 De grachtengordel Stadsuitbreidingen in de 17e eeuw  
 • 1583-1645 Hugo de Groot Bedenker van het moderne volkenrecht  
 • 1637 De Statenbijbel Het belangrijkste boek  
 • ± 1606-1669 Rembrandt De grote schilders  
 • 1662 De Atlas Major De wereld in kaart  
 • 1607-1676 Michiel de Ruyter Zeehelden en de macht van de Republiek  
 • 1629-1695 Christiaan Huygens Wetenschap in de Gouden Eeuw  
 • 1632-1677 Spinoza Op zoek naar de waarheid  
 • ±1637-1863 Slavernij Slaven in Amerika  
 • 17e en 18e eeuw Buitenhuizen Rijk wonen buiten de stad  
 • 1744-1828 Eise Eisinga Verstand, kennis en wetenschap worden belangrijk  
 • 1780-1795 De patriotten Crisis in de Republiek  
 • 1769-1821 Napoleon Bonaparte De Franse tijd  
 • 1772-1843 Koning Willem I Het koninkrijk van Nederland en België  
 • 1839 De eerste spoorlijn Sneller vervoer  
 • 1848 De Grondwet De belangrijkste wet van een land  
 • 1860 Max Havelaar Een klacht tegen de regering in Nederlands-Indië  
 • 19e eeuw Verzet tegen kinderarbeid De fabriek uit, de school in  
 • 1853-1890 Vincent van Gogh Schilder in een nieuwe tijd  
 • 1854-1929 Aletta Jacobs Mannen en vrouwen dezelfde rechten  
 • 1914-1918 De Eerste Wereldoorlog Neutraal in oorlogstijd  
 • 1917-1931 De Stijl De kunst verandert helemaal  
 • 1929-1940 De crisisjaren Het gaat niet goed in Nederland  
 • 1940-1945 De Tweede Wereldoorlog Nederland bezet en bevrijd  
 • 1929-1945 Anne Frank De Jodenvervolging  
 • 1945-1949 Indonesië Een kolonie vecht zich vrij  
 • 1886-1988 Willem Drees De verzorgingsstaat  
 • 1 februari 1953 De watersnood Het gevaar van het water  
 • vanaf 1948 De televisie Iedereen kijkt televisie  
 • vanaf ongeveer 1880 Haven van Rotterdam De poort naar de wereld  
 • 1911-1995 Annie M.G. Schmidt Tegen de keurige Nederlanders  
 • vanaf 1945 Suriname en de Nederlandse Antillen De koloniën worden zelfstandig  
 • 1995 Srebrenica Hoe zorg je voor vrede in moeilijke tijden?  
 • vanaf 1945 Veelkleurig Nederland Een maatschappij met veel culturen  
 • 1959-2030? De gasbel Het gas raakt op  
 • vanaf 1945 Europa Nederlanders en Europeanen  
groep 5 en 6