De Statenbijbel 1637

Het belangrijkste boek

Lees voor...

De Bijbel is het belangrijkste boek voor christenen. In dit boek staat het verhaal over God en Jezus Christus. In onze tijd is de Bijbel in alle talen vertaald. Maar vroeger was dat anders. Toen was er geen Nederlandse vertaling. Totdat in 1637 de Statenbijbel verscheen.

Ruzie

In het Nederland van de 17de eeuw was veel ruzie over de Bijbel. En dan vooral tussen katholieken en protestanten. Want wie mochten de Bijbel lezen? Mochten gewone mensen dat ook? Of was de Bijbel alleen voor mensen die in de kerk werken: de monniken, priesters en dominees?

Vertaling

De protestanten wilden dat gewone mensen ook de Bijbel lazen. En dus wilden ze een bijbel in de Nederlandse taal, want bijna alle bijbels waren toen in het Latijn. En alleen mensen die voor de kerk werkten kenden Latijn. De katholieken wilden geen bijbel in het Nederlands. Volgens hen moest alles blijven zoals het was. Maar de protestanten waren de baas in Nederland. En dus kwam er toch een Nederlandse vertaling.

Lutherbijbel

In die tijd was er al een bijbel in het Duits. Deze vertaling was gemaakt door Maarten Luther, een Duitse protestant. De Duitse bijbel kon makkelijk in onze taal vertaald worden, maar dat wilden de protestanten niet. Zij wilden een vertaling van de nog met de hand geschreven tekst in het Grieks en Hebreeuws, de taal van de joden. In die talen is de Bijbel ooit geschreven.

Betalen

De Nederlandse regering wilde deze vertaling betalen. Daarom noemen we deze vertaalde bijbel de Statenbijbel. Er gingen zes vertalers aan het werk. Zij deden er lang over: wel negen jaar. Maar in 1637 was hij dan toch af. Al snel werden er toen ongeveer 200.000 Statenbijbels gedrukt. Eindelijk konden ook gewone mensen de Bijbel lezen.


 • ongeveer 3000 voor Christus Hunebedden De eerste boeren  
 • van 47 tot ongeveer 400 De Romeinse Limes Op de grens van de Romeinse wereld  
 • 658-739 Willibrord De Friezen worden christenen  
 • 742-814 Karel de Grote Keizer van het Westen  
 • Ongeveer 1100 Hebban olla vogala Begin van de Nederlandse taal  
 • 1254-1296 Floris V Een Hollandse graaf en ontevreden edelen  
 • Van 1356 tot ongeveer 1450 De Hanze Handelssteden in de Lage Landen  
 • ± 1469-1536 Erasmus Een beroemde humanist  
 • 1500-1558 Karel V Nederland wordt één land  
 • 1566 De Beeldenstorm De strijd tussen de godsdiensten  
 • 1533-1584 Willem van Oranje Vader van het vaderland  
 • 1588-1795 De Republiek Een unieke regering in Europa  
 • 1602-1799 De VOC Nederland breidt uit over zee  
 • 1612 De Beemster Nederland en het water  
 • 1613-1662 De grachtengordel Stadsuitbreidingen in de 17e eeuw  
 • 1583-1645 Hugo de Groot Bedenker van het moderne volkenrecht  
 • 1637 De Statenbijbel Het belangrijkste boek  
 • ± 1606-1669 Rembrandt De grote schilders  
 • 1662 De Atlas Major De wereld in kaart  
 • 1607-1676 Michiel de Ruyter Zeehelden en de macht van de Republiek  
 • 1629-1695 Christiaan Huygens Wetenschap in de Gouden Eeuw  
 • 1632-1677 Spinoza Op zoek naar de waarheid  
 • ±1637-1863 Slavernij Slaven in Amerika  
 • 17e en 18e eeuw Buitenhuizen Rijk wonen buiten de stad  
 • 1744-1828 Eise Eisinga Verstand, kennis en wetenschap worden belangrijk  
 • 1780-1795 De patriotten Crisis in de Republiek  
 • 1769-1821 Napoleon Bonaparte De Franse tijd  
 • 1772-1843 Koning Willem I Het koninkrijk van Nederland en België  
 • 1839 De eerste spoorlijn Sneller vervoer  
 • 1848 De Grondwet De belangrijkste wet van een land  
 • 1860 Max Havelaar Een klacht tegen de regering in Nederlands-Indië  
 • 19e eeuw Verzet tegen kinderarbeid De fabriek uit, de school in  
 • 1853-1890 Vincent van Gogh Schilder in een nieuwe tijd  
 • 1854-1929 Aletta Jacobs Mannen en vrouwen dezelfde rechten  
 • 1914-1918 De Eerste Wereldoorlog Neutraal in oorlogstijd  
 • 1917-1931 De Stijl De kunst verandert helemaal  
 • 1929-1940 De crisisjaren Het gaat niet goed in Nederland  
 • 1940-1945 De Tweede Wereldoorlog Nederland bezet en bevrijd  
 • 1929-1945 Anne Frank De Jodenvervolging  
 • 1945-1949 Indonesië Een kolonie vecht zich vrij  
 • 1886-1988 Willem Drees De verzorgingsstaat  
 • 1 februari 1953 De watersnood Het gevaar van het water  
 • vanaf 1948 De televisie Iedereen kijkt televisie  
 • vanaf ongeveer 1880 Haven van Rotterdam De poort naar de wereld  
 • 1911-1995 Annie M.G. Schmidt Tegen de keurige Nederlanders  
 • vanaf 1945 Suriname en de Nederlandse Antillen De koloniën worden zelfstandig  
 • 1995 Srebrenica Hoe zorg je voor vrede in moeilijke tijden?  
 • vanaf 1945 Veelkleurig Nederland Een maatschappij met veel culturen  
 • 1959-2030? De gasbel Het gas raakt op  
 • vanaf 1945 Europa Nederlanders en Europeanen  
groep 5 en 6