Beeld & geluid

De Statenbijbel

Titelpagina Statenbijbel

Titelpagina Statenbijbel 1637

Titelpagina Statenvertaling eerste druk, Leiden: Paulus Aertsz. van Ravensteyn, 1637. Collectie Bibliotheek Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem.

Terug

officiële versie