Koning Willem I 1772-1843

Het koninkrijk van Nederland en België

Lees voor...

In 1813 waren de Fransen verslagen. De zoon van de oude stadhouder Willem de Vijfde kwam toen terug naar Nederland. Deze zoon heette niet Willem de Zesde, maar Willem de Eerste. Willem de Eerste kon geen stadhouder worden. Want Nederland was geen republiek meer, maar een koninkrijk. Willem de Eerste werd daarom koning.

Koninkrijk

In 1815 werd Nederland samengevoegd met het huidige België. Zo ontstond het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden had ook een paar koloniën. Een kolonie is een gebied dat ergens anders ligt. Dat gebied is ooit veroverd. Nederlands-Indië was zo'n kolonie van Nederland. Nu heet dit land Indonesië.

Taken

Koning Willem de Eerste wilde dat Nederland weer een rijk land werd. Daarom gaf hij alle delen van zijn land verschillende taken. In het zuiden moesten mensen producten maken. Handelaars uit het noorden moesten deze producten overal verkopen. En in de koloniën moesten mensen zorgen voor tabak, kruiden en zijde. Deze producten waren toen heel kostbaar.

Kanalen en wegen

Koning Willem de Eerste liet in ons land ook wegen en kanalen aanleggen. Zodat de mensen de producten makkelijk konden vervoeren. Hij zorgde er ook voor dat de handel met de kolonie Nederlands-Indië werd verbeterd. Maar de inwoners van de kolonie werden wel verplicht te werken voor Nederland.

Belgen

Het ging steeds beter met het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Toch was er in het zuidelijke deel van het koninkrijk (wat nu België is) veel onvrede. De mensen daar waren niet zo blij met koning Willem de Eerste. Ze vonden dat hij te machtig was. Vooral de rijken wilden zelf ook macht hebben in het land.

Opstand

In 1830 kwamen de Belgen in Brussel in opstand tegen de koning. Willem de Eerste stuurde zijn leger naar de stad. Maar dat had geen zin meer. België werd een zelfstandig land. Pas negen jaar later, in 1839, gaf Willem de Eerste toe dat België onafhankelijk was. Een jaar later trad hij af als koning.


 • ± 3000 voor Christus De hunebedden De graven van de eerste bewoners  
 • 47 - ± 400 De Romeinse Limes De grens van het Romeinse Rijk  
 • 658-739 Willibrord De Friezen worden christenen  
 • 742-814 Karel de Grote Keizer van het Frankische rijk  
 • ± 1100 Hebban olla vogala Het begin van de Nederlandse taal  
 • 1254-1296 Floris de Vijfde De bouw van het Binnenhof  
 • 1356 - ±1450 De Hanzesteden Handel en samenwerking  
 • ±1469 - 1536 Erasmus Een beroemde humanist  
 • 1500-1558 Karel de Vijfde De Nederlanden worden één land  
 • 1566 De Beeldenstorm Ruzie tussen katholieken en protestanten  
 • 1533-1584 Willem van Oranje Vader van het vaderland  
 • 1588-1795 De Republiek Elk gewest zijn eigen bestuur  
 • 1602-1799 De VOC Handel in verre landen  
 • 1612 De Beemster Een bijzonder stuk land  
 • 1613-1662 De grachtengordel Amsterdam in de Gouden Eeuw  
 • 1583-1645 Hugo de Groot De bedenker van het volkenrecht  
 • 1637 De Statenbijbel Het belangrijkste boek  
 • ± 1606 - 1669 Rembrandt En andere beroemde schilders  
 • 1662 De Atlas Major De wereld in kaart  
 • 1607-1676 Michiel de Ruyter Een echte zeeheld  
 • 1629-1695 Christiaan Huygens Wetenschap in de Gouden Eeuw  
 • 1632-1677 Spinoza Op zoek naar de waarheid  
 • ±1637-1863 Slavernij Handel in Afrikaanse mensen  
 • 17e en 18e eeuw Buitenhuizen Wonen buiten de stad  
 • 1744-1828 Eise Eisinga Kennis en wetenschap worden belangrijk  
 • 1780-1795 Patriotten Problemen in de Republiek  
 • 1769-1821 Napoleon Bonaparte Frankrijk de baas in Nederland  
 • 1772-1843 Koning Willem I Het koninkrijk van Nederland en België  
 • 1839 De eerste spoorlijn Sneller vervoer  
 • 1848 De Grondwet De belangrijkste wet van Nederland  
 • 1860 Max Havelaar Een boek over het onrecht in Indië  
 • Negentiende eeuw Verztet tegen kinderarbeid De fabriek uit, de school in  
 • 1853 - 1890 Vincent van Gogh Schilder in een nieuwe tijd  
 • 1854 - 1929 Aletta Jacobs Mannen en vrouwen dezelfde rechten  
 • 1914 - 1918 De Eerste Wereldoorlog Nederland vecht niet mee  
 • 1917 - 1931 De Stijl Een nieuwe manier van vormgeven  
 • 1929 - 1940 De crisisjaren Het gaat niet goed in Nederland  
 • 1940 - 1945 De Tweede Wereldoorlog Hitler is de baas in Nederland  
 • 1929 - 1945 Anne Frank Jodenvervolging  
 • 1945 - 1949 Indonesië Het einde van een kolonië  
 • 1886 - 1988 Willem Drees De verzorgingsstaat  
 • 1953 De watersnood Het gevaar van het water  
 • Vanaf 1948 De televisie De wereld in je huiskamer  
 • Vanaf ± 1880 Haven van Rotterdam Handelen met de hele wereld  
 • 1911 - 1995 Annie M.G. Schmidt Een beroemd schrijfster  
 • Vanaf 1945 Suriname en de Nederlandse Antillen Geen Nederlandse koloniën meer  
 • 1995 Srebrenica Een mislukte vredesmissie  
 • Vanaf 1945 Veelkleurig Nederland Mensen met verschillende geloven  
 • 1959 - 2030? De gasbel Een enorme hoeveelheid aardgas  
 • Vanaf 1945 Europa Landen werken samen  
eenvoudige versie