Haven van Rotterdam Vanaf ± 1880

Handelen met de hele wereld

Lees voor...

Nederland is altijd een belangrijk handelsland geweest. De Rotterdamse haven is zelfs de belangrijkste haven van Europa. Vanuit de haven van Rotterdam worden spullen naar andere landen vervoerd.

Rotte

Rotterdam ligt vlak bij de Noordzee. Veel grote rivieren komen daar bij elkaar. Zoals de Rotte en de Nieuwe Maas. Rond 1250 werd in de rivier de Rotte een dam gemaakt om te voorkomen dat het riviertje te zout werd door zeewater. Bij de dam werden spullen overgeladen. Van kleine bootjes naar grote zeeschepen. Dit was het begin van de haven van Rotterdam.

Vissershaven

Pas in 16e eeuw werd Rotterdam een belangrijke vissershaven. Later voeren schepen vanuit Rotterdam naar de koloniën van Nederland. Maar Amsterdam was toen een belangrijkere haven, daar woonden ook de meeste kooplieden.

Verbinding

Dit veranderde in de 19e eeuw. Bij Hoek van Holland werd eerst een gat gemaakt in de duinen. Daarna werd er een verbinding gegraven tussen de zee en de haven: de Nieuwe Waterweg. Deze doorgang was dieper. Zo konden ook grote zeeschepen makkelijk naar de Rotterdamse haven varen.

Havenbekkens

In de haven werden ook nieuwe havenbekkens gemaakt. Havenbekkens zijn plaatsen waar boten kunnen aanleggen. Met grote hijskranen werden spullen makkelijk in of uit de boten getild.

Verwoest

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de haven van Rotterdam kapotgemaakt. Een groot deel werd door bommen verwoest. Na de oorlog werd de haven snel weer opgebouwd. Want de haven was belangrijk voor de handel.

Belangrijk

Na de oorlog wordt de haven van Rotterdam alleen maar groter. De Eemhaven en de Botlek kwamen erbij. En de Europoort en de Maasvlakte. Er is ook een speciale spoorlijn gemaakt. Om per trein snel spullen te vervoeren tussen Rotterdam en Duitsland. Door deze groei blijft Rotterdam een belangrijke haven.


 • ongeveer 3000 voor Christus Hunebedden De eerste boeren  
 • van 47 tot ongeveer 400 De Romeinse Limes Op de grens van de Romeinse wereld  
 • 658-739 Willibrord De Friezen worden christenen  
 • 742-814 Karel de Grote Keizer van het Westen  
 • Ongeveer 1100 Hebban olla vogala Begin van de Nederlandse taal  
 • 1254-1296 Floris V Een Hollandse graaf en ontevreden edelen  
 • Van 1356 tot ongeveer 1450 De Hanze Handelssteden in de Lage Landen  
 • ± 1469-1536 Erasmus Een beroemde humanist  
 • 1500-1558 Karel V Nederland wordt één land  
 • 1566 De Beeldenstorm De strijd tussen de godsdiensten  
 • 1533-1584 Willem van Oranje Vader van het vaderland  
 • 1588-1795 De Republiek Een unieke regering in Europa  
 • 1602-1799 De VOC Nederland breidt uit over zee  
 • 1612 De Beemster Nederland en het water  
 • 1613-1662 De grachtengordel Stadsuitbreidingen in de 17e eeuw  
 • 1583-1645 Hugo de Groot Bedenker van het moderne volkenrecht  
 • 1637 De Statenbijbel Het belangrijkste boek  
 • ± 1606-1669 Rembrandt De grote schilders  
 • 1662 De Atlas Major De wereld in kaart  
 • 1607-1676 Michiel de Ruyter Zeehelden en de macht van de Republiek  
 • 1629-1695 Christiaan Huygens Wetenschap in de Gouden Eeuw  
 • 1632-1677 Spinoza Op zoek naar de waarheid  
 • ±1637-1863 Slavernij Slaven in Amerika  
 • 17e en 18e eeuw Buitenhuizen Rijk wonen buiten de stad  
 • 1744-1828 Eise Eisinga Verstand, kennis en wetenschap worden belangrijk  
 • 1780-1795 De patriotten Crisis in de Republiek  
 • 1769-1821 Napoleon Bonaparte De Franse tijd  
 • 1772-1843 Koning Willem I Het koninkrijk van Nederland en België  
 • 1839 De eerste spoorlijn Sneller vervoer  
 • 1848 De Grondwet De belangrijkste wet van een land  
 • 1860 Max Havelaar Een klacht tegen de regering in Nederlands-Indië  
 • 19e eeuw Verzet tegen kinderarbeid De fabriek uit, de school in  
 • 1853-1890 Vincent van Gogh Schilder in een nieuwe tijd  
 • 1854-1929 Aletta Jacobs Mannen en vrouwen dezelfde rechten  
 • 1914-1918 De Eerste Wereldoorlog Neutraal in oorlogstijd  
 • 1917-1931 De Stijl De kunst verandert helemaal  
 • 1929-1940 De crisisjaren Het gaat niet goed in Nederland  
 • 1940-1945 De Tweede Wereldoorlog Nederland bezet en bevrijd  
 • 1929-1945 Anne Frank De Jodenvervolging  
 • 1945-1949 Indonesië Een kolonie vecht zich vrij  
 • 1886-1988 Willem Drees De verzorgingsstaat  
 • 1 februari 1953 De watersnood Het gevaar van het water  
 • vanaf 1948 De televisie Iedereen kijkt televisie  
 • vanaf ongeveer 1880 Haven van Rotterdam De poort naar de wereld  
 • 1911-1995 Annie M.G. Schmidt Tegen de keurige Nederlanders  
 • vanaf 1945 Suriname en de Nederlandse Antillen De koloniën worden zelfstandig  
 • 1995 Srebrenica Hoe zorg je voor vrede in moeilijke tijden?  
 • vanaf 1945 Veelkleurig Nederland Een maatschappij met veel culturen  
 • 1959-2030? De gasbel Het gas raakt op  
 • vanaf 1945 Europa Nederlanders en Europeanen  
groep 5 en 6