De Hanzesteden 1356 - ±1450

Handel en samenwerking

Lees voor...

Steden als Zwolle, Kampen en Deventer waren vroeger erg rijk. Dat kun je nog altijd goed zien. Bijvoorbeeld aan de mooie huizen en aan de hoge muren rond de stad. Maar hoe werden ze zo rijk?

Samenwerken

In 1356 werden Zwolle, Kampen en Deventer lid van de Hanze. Dit was een vereniging van meer dan 70 steden. Ook veel steden uit het buitenland waren lid. Bijvoorbeeld uit Duitsland en Polen. De leden van de Hanze werden Hanzesteden genoemd. En ze hadden maar één doel: samen spullen kopen en verkopen, handel dus. Door samen te werken konden de Hanzesteden meer geld verdienen.

Oostzee

De Hanzesteden deden vooral zaken aan de kust van de Oostzee. Daarom lagen de Hanzesteden vaak aan het water. Denk bijvoorbeeld aan Kampen, Zwolle en Deventer aan de rivier de IJssel. Via de IJssel reisden de Nederlandse handelaars op boten naar de Oostzee. En vandaar zeilden ze naar plaatsen in Denemarken, Zweden en Noorwegen.

Veilig

De Hanzesteden hielpen elkaar goed. Samen konden de handelaars uit de Hanzesteden bijvoorbeeld veilig reizen. Want piraten durfden een grote vloot schepen niet aan te vallen. Zo werd er veel geld verdiend. Vooral met de handel in vis, hout, bier en graan. De Hanzesteden werden dan ook steeds rijker. Er kwamen grote muren rond de steden. En voor de handelaars kwamen er mooie huizen.

Amsterdam

Rond 1500 werden de Hanzesteden minder belangrijk voor ons land. En een eeuw later veroverden Nederlanders gebieden in Azië en Afrika. Uit deze gebieden kwam suiker, peper, koffie en thee. Vooral handelaars uit Amsterdam deden goede zaken en zo werd Amsterdam erg belangrijk voor ons land. De Hanzesteden kwamen op de tweede plaats.


 • ongeveer 3000 voor Christus Hunebedden De eerste boeren  
 • van 47 tot ongeveer 400 De Romeinse Limes Op de grens van de Romeinse wereld  
 • 658-739 Willibrord De Friezen worden christenen  
 • 742-814 Karel de Grote Keizer van het Westen  
 • Ongeveer 1100 Hebban olla vogala Begin van de Nederlandse taal  
 • 1254-1296 Floris V Een Hollandse graaf en ontevreden edelen  
 • Van 1356 tot ongeveer 1450 De Hanze Handelssteden in de Lage Landen  
 • ± 1469-1536 Erasmus Een beroemde humanist  
 • 1500-1558 Karel V Nederland wordt één land  
 • 1566 De Beeldenstorm De strijd tussen de godsdiensten  
 • 1533-1584 Willem van Oranje Vader van het vaderland  
 • 1588-1795 De Republiek Een unieke regering in Europa  
 • 1602-1799 De VOC Nederland breidt uit over zee  
 • 1612 De Beemster Nederland en het water  
 • 1613-1662 De grachtengordel Stadsuitbreidingen in de 17e eeuw  
 • 1583-1645 Hugo de Groot Bedenker van het moderne volkenrecht  
 • 1637 De Statenbijbel Het belangrijkste boek  
 • ± 1606-1669 Rembrandt De grote schilders  
 • 1662 De Atlas Major De wereld in kaart  
 • 1607-1676 Michiel de Ruyter Zeehelden en de macht van de Republiek  
 • 1629-1695 Christiaan Huygens Wetenschap in de Gouden Eeuw  
 • 1632-1677 Spinoza Op zoek naar de waarheid  
 • ±1637-1863 Slavernij Slaven in Amerika  
 • 17e en 18e eeuw Buitenhuizen Rijk wonen buiten de stad  
 • 1744-1828 Eise Eisinga Verstand, kennis en wetenschap worden belangrijk  
 • 1780-1795 De patriotten Crisis in de Republiek  
 • 1769-1821 Napoleon Bonaparte De Franse tijd  
 • 1772-1843 Koning Willem I Het koninkrijk van Nederland en België  
 • 1839 De eerste spoorlijn Sneller vervoer  
 • 1848 De Grondwet De belangrijkste wet van een land  
 • 1860 Max Havelaar Een klacht tegen de regering in Nederlands-Indië  
 • 19e eeuw Verzet tegen kinderarbeid De fabriek uit, de school in  
 • 1853-1890 Vincent van Gogh Schilder in een nieuwe tijd  
 • 1854-1929 Aletta Jacobs Mannen en vrouwen dezelfde rechten  
 • 1914-1918 De Eerste Wereldoorlog Neutraal in oorlogstijd  
 • 1917-1931 De Stijl De kunst verandert helemaal  
 • 1929-1940 De crisisjaren Het gaat niet goed in Nederland  
 • 1940-1945 De Tweede Wereldoorlog Nederland bezet en bevrijd  
 • 1929-1945 Anne Frank De Jodenvervolging  
 • 1945-1949 Indonesië Een kolonie vecht zich vrij  
 • 1886-1988 Willem Drees De verzorgingsstaat  
 • 1 februari 1953 De watersnood Het gevaar van het water  
 • vanaf 1948 De televisie Iedereen kijkt televisie  
 • vanaf ongeveer 1880 Haven van Rotterdam De poort naar de wereld  
 • 1911-1995 Annie M.G. Schmidt Tegen de keurige Nederlanders  
 • vanaf 1945 Suriname en de Nederlandse Antillen De koloniën worden zelfstandig  
 • 1995 Srebrenica Hoe zorg je voor vrede in moeilijke tijden?  
 • vanaf 1945 Veelkleurig Nederland Een maatschappij met veel culturen  
 • 1959-2030? De gasbel Het gas raakt op  
 • vanaf 1945 Europa Nederlanders en Europeanen  
groep 5 en 6