Beeld & geluid

De Hanze

Koggeschip

Koggeschip

De Hanzesteden werden door de samenwerking erg machtig. Hierdoor konden de Hanzesteden samenwerken met steden in bijvoorbeeld Duitsland, Noorwegen en Polen. Er werd veel gehandeld in producten als zout, granen, vis, hout, wijn, bier, dierenhuiden en linnen. Het vervoer ging vooral over zee en over rivieren. Dit gebeurde met koggeschepen. Een koggeschip is een breed en kort zeilschip dat veel gebruikt werd voor handel op de Oostzee.  Helaas was er veel concurrentie van bijvoorbeeld Amsterdam en in de 16e eeuw konden de Hanzesteden niet meer samenwerken. Vanaf dat moment werd de Oostzeehandel vooral geregeld door niet-Hanzesteden. Het Belgische Antwerpen werd toen het nieuwe centrum van de handel.

Foto: www.kamperkogge.nl

Terug

officiële versie