De Eerste Wereldoorlog 1914 - 1918

Nederland vecht niet mee

Lees voor...

Van 1914 tot 1918 was er een grote oorlog in Europa. Het was de eerste keer dat er veel landen uit de hele wereld meevochten. Daarom noemen we die oorlog de Eerste Wereldoorlog. Ons land vocht niet mee, maar toch merkten we de gevolgen.

Neutraal

Tijdens de Eerste Wereldoorlog was er ruzie tussen twee partijen. Aan de ene kant had je Engeland, Frankrijk en Rusland. En aan de andere kant had je Duitsland, Oostenrijk en Turkije. Ons land had met deze ruzie niets te maken, Nederland was neutraal. Dat betekende dat Nederland geen partij koos tussen de vechtende landen.

Vluchtelingen

Ons land deed dus niet mee, maar we merkten wel veel van de oorlog. Zo werd er in ons buurland België flink gevochten. In Zeeland en Brabant kon je toen zelfs de kanonnen horen. Veel Belgen vluchtten daarom naar ons land.

Honger

Door de oorlog was ook zakendoen met het buitenland erg moeilijk. Reizen was in die tijd levensgevaarlijk. Ook op zee was er oorlog. Daarom konden Nederlandse schepen de havens niet uit. Steeds meer Nederlanders raakten hun werk kwijt. En er kwam zelfs honger. In 1917 en 1918 was er in Amsterdam en Rotterdam grote ruzie en onrust. Dat kwam door de honger en de armoede.

Koningin

Na de oorlog veranderde er veel in onze buurlanden. Zo werd in Duitsland de keizer weggestuurd, dit land werd dus een republiek. Ook in ons land wilden sommige mensen van de koningin af, maar dat lukte niet. De meeste Nederlanders wilden geen republiek. Zij wilden de koningin houden. En zo bleven we een koninkrijk.

Kiesrecht

Wel werd Nederland een echte democratie. In 1917 kregen namelijk alle Nederlandse mannen kiesrecht. Zij mochten dus allemaal op iemand stemmen bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Twee jaar later kregen ook de vrouwen kiesrecht. En zo konden de Nederlanders voortaan zelf bepalen wie er in de regering kwam.


 • ongeveer 3000 voor Christus Hunebedden De eerste boeren  
 • van 47 tot ongeveer 400 De Romeinse Limes Op de grens van de Romeinse wereld  
 • 658-739 Willibrord De Friezen worden christenen  
 • 742-814 Karel de Grote Keizer van het Westen  
 • Ongeveer 1100 Hebban olla vogala Begin van de Nederlandse taal  
 • 1254-1296 Floris V Een Hollandse graaf en ontevreden edelen  
 • Van 1356 tot ongeveer 1450 De Hanze Handelssteden in de Lage Landen  
 • ± 1469-1536 Erasmus Een beroemde humanist  
 • 1500-1558 Karel V Nederland wordt één land  
 • 1566 De Beeldenstorm De strijd tussen de godsdiensten  
 • 1533-1584 Willem van Oranje Vader van het vaderland  
 • 1588-1795 De Republiek Een unieke regering in Europa  
 • 1602-1799 De VOC Nederland breidt uit over zee  
 • 1612 De Beemster Nederland en het water  
 • 1613-1662 De grachtengordel Stadsuitbreidingen in de 17e eeuw  
 • 1583-1645 Hugo de Groot Bedenker van het moderne volkenrecht  
 • 1637 De Statenbijbel Het belangrijkste boek  
 • ± 1606-1669 Rembrandt De grote schilders  
 • 1662 De Atlas Major De wereld in kaart  
 • 1607-1676 Michiel de Ruyter Zeehelden en de macht van de Republiek  
 • 1629-1695 Christiaan Huygens Wetenschap in de Gouden Eeuw  
 • 1632-1677 Spinoza Op zoek naar de waarheid  
 • ±1637-1863 Slavernij Slaven in Amerika  
 • 17e en 18e eeuw Buitenhuizen Rijk wonen buiten de stad  
 • 1744-1828 Eise Eisinga Verstand, kennis en wetenschap worden belangrijk  
 • 1780-1795 De patriotten Crisis in de Republiek  
 • 1769-1821 Napoleon Bonaparte De Franse tijd  
 • 1772-1843 Koning Willem I Het koninkrijk van Nederland en België  
 • 1839 De eerste spoorlijn Sneller vervoer  
 • 1848 De Grondwet De belangrijkste wet van een land  
 • 1860 Max Havelaar Een klacht tegen de regering in Nederlands-Indië  
 • 19e eeuw Verzet tegen kinderarbeid De fabriek uit, de school in  
 • 1853-1890 Vincent van Gogh Schilder in een nieuwe tijd  
 • 1854-1929 Aletta Jacobs Mannen en vrouwen dezelfde rechten  
 • 1914-1918 De Eerste Wereldoorlog Neutraal in oorlogstijd  
 • 1917-1931 De Stijl De kunst verandert helemaal  
 • 1929-1940 De crisisjaren Het gaat niet goed in Nederland  
 • 1940-1945 De Tweede Wereldoorlog Nederland bezet en bevrijd  
 • 1929-1945 Anne Frank De Jodenvervolging  
 • 1945-1949 Indonesië Een kolonie vecht zich vrij  
 • 1886-1988 Willem Drees De verzorgingsstaat  
 • 1 februari 1953 De watersnood Het gevaar van het water  
 • vanaf 1948 De televisie Iedereen kijkt televisie  
 • vanaf ongeveer 1880 Haven van Rotterdam De poort naar de wereld  
 • 1911-1995 Annie M.G. Schmidt Tegen de keurige Nederlanders  
 • vanaf 1945 Suriname en de Nederlandse Antillen De koloniën worden zelfstandig  
 • 1995 Srebrenica Hoe zorg je voor vrede in moeilijke tijden?  
 • vanaf 1945 Veelkleurig Nederland Een maatschappij met veel culturen  
 • 1959-2030? De gasbel Het gas raakt op  
 • vanaf 1945 Europa Nederlanders en Europeanen  
groep 5 en 6