Anne Frank 1929-1945

De Jodenvervolging

Lees voor...

Anne Frank werd in 1929 in Frankfurt am Main (Duitsland) geboren. Annes ouders waren Joods. Ze voelden zich steeds minder thuis in Duitsland. Hitler was in 1933 aan de macht gekomen in Duitsland. Hij gaf de Joden er de schuld van dat het slecht ging met Duitsland. Hij wilde alle Joden weg hebben. In de zomer van 1933 vluchtte het gezin Frank naar Amsterdam.

Anne mocht niet op haar eigen school blijven

Anne en haar familie woonden in de Amsterdamse Rivierenbuurt. Anne ging daar naar school en leerde Nederlands spreken. In mei 1940 begon Duitsland de oorlog tegen Nederland. Na 5 dagen vechten waren de Duitsers de baas in Nederland.
Al snel gingen de Duitsers ook in Nederland de Joden apart houden van de rest van de bevolking. Anne moest afscheid nemen van haar vrienden en juffrouw. Ze moest voortaan naar een school voor Joodse kinderen.
Joden moesten een davidsster gaan dragen. Zo konden Joden op straat meteen herkend worden. Overal bij bioscopen, cafés en theaters kwamen bordjes met 'Voor Joden verboden'.

Maar het werd nog veel erger

Vanaf juli 1942 begonnen de Duitsers de Nederlandse Joden weg te voeren naar Oost-Europa. Alle Joodse gezinnen moesten hun koffers pakken om daar te gaan werken. Ze werden van huis opgehaald en op de trein gezet naar het concentratiekamp Westerbork in Drenthe.
Van daaruit werden ze naar vernietigingskampen in Oost-Europa gebracht. Meer dan 100.000 Joodse mannen, vrouwen en kinderen uit Nederland zijn daar vermoord. In totaal zijn zo'n zes miljoen Europese Joden gedood.

Anne duikt onder en begint te schrijven

Het gezin Frank dook in 1942 onder. Onderduiken betekent dat je zorgt dat niemand je ziet. Je verstopt je en gaat niet meer naar buiten. Samen met vier andere mensen zat de familie Frank verstopt in een huis aan de Prinsengracht in Amsterdam.
Daar begon Anne aan een dagboek. Ze schreef wat ze meemaakte als een jong meisje dat op een klein kamertje moest zitten. Ze had grote plannen. Later – als ze weer vrij was – zou ze schrijfster worden. Twee jaar lang heeft de familie zich voor de Duitsers verborgen kunnen houden. Toen werden ze verraden en opgepakt.

Anne stierf, maar haar dagboek was goed bewaard

Anne stierf in 1945 in het Duitse concentratiekamp Bergen-Belsen. Ze was vijftien jaar oud. Ook haar zus Margot stierf daar. Haar moeder overleed in Auschwitz. Vader Otto Frank overleefde het kamp en keerde na de oorlog terug naar Amsterdam.
Van Miep Gies kreeg hij een stapel schriften. Miep Gies was de vrouw die de familie Frank bij het onderduiken had geholpen. Ze had de schriften van Anne gevonden en bewaard. De schriften waren haar dagboek.

Een dagboek, een toneelstuk en een huis

In 1947 werd het dagboek uitgegeven. Het kreeg de titel "Het Achterhuis". Het boek werd wereldberoemd, vooral toen er in 1955 in Amerika een toneelstuk van werd gemaakt. Net op tijd, want het Achterhuis zou gesloopt worden. Doordat het boek zo beroemd was, is het huis niet gesloopt. Het Anne Frank-huis is nu een museum waar ieder jaar heel veel mensen naartoe gaan.


 • ongeveer 3000 voor Christus Hunebedden De eerste boeren  
 • van 47 tot ongeveer 400 De Romeinse Limes Op de grens van de Romeinse wereld  
 • 658-739 Willibrord De Friezen worden christenen  
 • 742-814 Karel de Grote Keizer van het Westen  
 • Ongeveer 1100 Hebban olla vogala Begin van de Nederlandse taal  
 • 1254-1296 Floris V Een Hollandse graaf en ontevreden edelen  
 • Van 1356 tot ongeveer 1450 De Hanze Handelssteden in de Lage Landen  
 • ± 1469-1536 Erasmus Een beroemde humanist  
 • 1500-1558 Karel V Nederland wordt één land  
 • 1566 De Beeldenstorm De strijd tussen de godsdiensten  
 • 1533-1584 Willem van Oranje Vader van het vaderland  
 • 1588-1795 De Republiek Een unieke regering in Europa  
 • 1602-1799 De VOC Nederland breidt uit over zee  
 • 1612 De Beemster Nederland en het water  
 • 1613-1662 De grachtengordel Stadsuitbreidingen in de 17e eeuw  
 • 1583-1645 Hugo de Groot Bedenker van het moderne volkenrecht  
 • 1637 De Statenbijbel Het belangrijkste boek  
 • ± 1606-1669 Rembrandt De grote schilders  
 • 1662 De Atlas Major De wereld in kaart  
 • 1607-1676 Michiel de Ruyter Zeehelden en de macht van de Republiek  
 • 1629-1695 Christiaan Huygens Wetenschap in de Gouden Eeuw  
 • 1632-1677 Spinoza Op zoek naar de waarheid  
 • ±1637-1863 Slavernij Slaven in Amerika  
 • 17e en 18e eeuw Buitenhuizen Rijk wonen buiten de stad  
 • 1744-1828 Eise Eisinga Verstand, kennis en wetenschap worden belangrijk  
 • 1780-1795 De patriotten Crisis in de Republiek  
 • 1769-1821 Napoleon Bonaparte De Franse tijd  
 • 1772-1843 Koning Willem I Het koninkrijk van Nederland en België  
 • 1839 De eerste spoorlijn Sneller vervoer  
 • 1848 De Grondwet De belangrijkste wet van een land  
 • 1860 Max Havelaar Een klacht tegen de regering in Nederlands-Indië  
 • 19e eeuw Verzet tegen kinderarbeid De fabriek uit, de school in  
 • 1853-1890 Vincent van Gogh Schilder in een nieuwe tijd  
 • 1854-1929 Aletta Jacobs Mannen en vrouwen dezelfde rechten  
 • 1914-1918 De Eerste Wereldoorlog Neutraal in oorlogstijd  
 • 1917-1931 De Stijl De kunst verandert helemaal  
 • 1929-1940 De crisisjaren Het gaat niet goed in Nederland  
 • 1940-1945 De Tweede Wereldoorlog Nederland bezet en bevrijd  
 • 1929-1945 Anne Frank De Jodenvervolging  
 • 1945-1949 Indonesië Een kolonie vecht zich vrij  
 • 1886-1988 Willem Drees De verzorgingsstaat  
 • 1 februari 1953 De watersnood Het gevaar van het water  
 • vanaf 1948 De televisie Iedereen kijkt televisie  
 • vanaf ongeveer 1880 Haven van Rotterdam De poort naar de wereld  
 • 1911-1995 Annie M.G. Schmidt Tegen de keurige Nederlanders  
 • vanaf 1945 Suriname en de Nederlandse Antillen De koloniën worden zelfstandig  
 • 1995 Srebrenica Hoe zorg je voor vrede in moeilijke tijden?  
 • vanaf 1945 Veelkleurig Nederland Een maatschappij met veel culturen  
 • 1959-2030? De gasbel Het gas raakt op  
 • vanaf 1945 Europa Nederlanders en Europeanen  
groep 7 en 8