Aletta Jacobs 1854 - 1929

Mannen en vrouwen dezelfde rechten

Lees voor...

Vrouwen hebben niet altijd dezelfde rechten gehad als mannen. Zo moesten vrouwen vroeger zorgen voor het huishouden en voor de kinderen. Aletta Jacobs kwam hiertegen in opstand. Ze wilde meer rechten voor vrouwen. Mensen die opkomen voor de rechten van vrouwen heten feministen.

Arts

In 1871 mochten vrouwen niet naar de universiteit. Het was voor vrouwen verboden om daar lessen te volgen. Alleen mannen mochten naar de universiteit. Maar Aletta Jacobs wilde graag arts worden en daarvoor moest je eerst naar de universiteit.

Brief

Ze was 17 jaar toen ze een brief schreef aan minister-president Thorbecke. In de brief vroeg ze toestemming om les te krijgen aan de universiteit. Thorbecke vond het goed. Vanaf dat moment mochten ook andere vrouwen naar de universiteit.

Strijden

Aletta Jacobs bleef altijd strijden voor de rechten van vrouwen. Als arts gaf ze jonge vrouwen bijvoorbeeld voorbehoedmiddelen. Dat zijn middelen voor vrouwen om niet zwanger te raken.

Zitplekken

In die tijd werkten veel vrouwen in winkels. Als arts merkte Aletta Jacobs dat vrouwen pijn in hun lichaam kregen doordat zij zo lang moesten staan. Daarom zorgde Aletta Jacobs ervoor dat er in winkels zitplekken kwamen. Hierdoor hoefden de vrouwen niet meer urenlang te staan.

Kiesrecht

Aletta Jacobs zorgde samen met andere feministen ook voor kiesrecht van vrouwen. In 1919 kwam dit kiesrecht er. Door dit recht mogen vrouwen stemmen tijdens verkiezingen. Bij de verkiezingen in 1922 konden vrouwen in Nederland voor heteerst stemmen. Aletta Jacobs was toen 68 jaar.


 • ongeveer 3000 voor Christus Hunebedden De eerste boeren  
 • van 47 tot ongeveer 400 De Romeinse Limes Op de grens van de Romeinse wereld  
 • 658-739 Willibrord De Friezen worden christenen  
 • 742-814 Karel de Grote Keizer van het Westen  
 • Ongeveer 1100 Hebban olla vogala Begin van de Nederlandse taal  
 • 1254-1296 Floris V Een Hollandse graaf en ontevreden edelen  
 • Van 1356 tot ongeveer 1450 De Hanze Handelssteden in de Lage Landen  
 • ± 1469-1536 Erasmus Een beroemde humanist  
 • 1500-1558 Karel V Nederland wordt één land  
 • 1566 De Beeldenstorm De strijd tussen de godsdiensten  
 • 1533-1584 Willem van Oranje Vader van het vaderland  
 • 1588-1795 De Republiek Een unieke regering in Europa  
 • 1602-1799 De VOC Nederland breidt uit over zee  
 • 1612 De Beemster Nederland en het water  
 • 1613-1662 De grachtengordel Stadsuitbreidingen in de 17e eeuw  
 • 1583-1645 Hugo de Groot Bedenker van het moderne volkenrecht  
 • 1637 De Statenbijbel Het belangrijkste boek  
 • ± 1606-1669 Rembrandt De grote schilders  
 • 1662 De Atlas Major De wereld in kaart  
 • 1607-1676 Michiel de Ruyter Zeehelden en de macht van de Republiek  
 • 1629-1695 Christiaan Huygens Wetenschap in de Gouden Eeuw  
 • 1632-1677 Spinoza Op zoek naar de waarheid  
 • ±1637-1863 Slavernij Slaven in Amerika  
 • 17e en 18e eeuw Buitenhuizen Rijk wonen buiten de stad  
 • 1744-1828 Eise Eisinga Verstand, kennis en wetenschap worden belangrijk  
 • 1780-1795 De patriotten Crisis in de Republiek  
 • 1769-1821 Napoleon Bonaparte De Franse tijd  
 • 1772-1843 Koning Willem I Het koninkrijk van Nederland en België  
 • 1839 De eerste spoorlijn Sneller vervoer  
 • 1848 De Grondwet De belangrijkste wet van een land  
 • 1860 Max Havelaar Een klacht tegen de regering in Nederlands-Indië  
 • 19e eeuw Verzet tegen kinderarbeid De fabriek uit, de school in  
 • 1853-1890 Vincent van Gogh Schilder in een nieuwe tijd  
 • 1854-1929 Aletta Jacobs Mannen en vrouwen dezelfde rechten  
 • 1914-1918 De Eerste Wereldoorlog Neutraal in oorlogstijd  
 • 1917-1931 De Stijl De kunst verandert helemaal  
 • 1929-1940 De crisisjaren Het gaat niet goed in Nederland  
 • 1940-1945 De Tweede Wereldoorlog Nederland bezet en bevrijd  
 • 1929-1945 Anne Frank De Jodenvervolging  
 • 1945-1949 Indonesië Een kolonie vecht zich vrij  
 • 1886-1988 Willem Drees De verzorgingsstaat  
 • 1 februari 1953 De watersnood Het gevaar van het water  
 • vanaf 1948 De televisie Iedereen kijkt televisie  
 • vanaf ongeveer 1880 Haven van Rotterdam De poort naar de wereld  
 • 1911-1995 Annie M.G. Schmidt Tegen de keurige Nederlanders  
 • vanaf 1945 Suriname en de Nederlandse Antillen De koloniën worden zelfstandig  
 • 1995 Srebrenica Hoe zorg je voor vrede in moeilijke tijden?  
 • vanaf 1945 Veelkleurig Nederland Een maatschappij met veel culturen  
 • 1959-2030? De gasbel Het gas raakt op  
 • vanaf 1945 Europa Nederlanders en Europeanen  
groep 5 en 6