NIEUW! Maak in een handomdraai je eigen Canon.

Over Mijn Canon

Karel de Vijfde - Vensterles 7-8

Groep 7-8

V. Şarl

In deze les staat de vensterplaat over Karel de Vijfde centraal. De leerlingen ontdekken aan de hand van deze interactieve vensterplaat over het ontstaan van zijn enorme rijk.

Samenvatting

 • vak: geschiedenis, aardrijkskunde, tekenen: ontwerpen
 • tijdvak: 1500-1600 - Tijd van ontdekkers en hervormers
 • doelgroep: groep 7-8 basisonderwijs
 • tijdsduur: 1 uur
 • groepsvorm: klassikaal, individueel of tweetallen/groepjes

Benodigdheden

Leerdoelen

 • De leerlingen leren over de macht van Karel V en het ontstaan van zijn enorme rijk
 • De leerlingen leren over hoe Karel V door erfenis en oorlog steeds meer gebieden in handen kreeg, onder andere verschillende gebieden die nu in Nederland liggen.
 • De leerlingen leren over het ontstaan en de betekenis van ‘wapens’ en de verschillende elementen erin en speciaal dat van Karel V
 • De leerlingen ontwerpen een eigen familiewapen op basis van bestaande gegevens.

Benodigde voorkennis

 • geen

Randvoorwaarden

 • computers/tablets met internet
 • schetspapier en potloden
 • eventueel een atlas
 • voor elke leerling een werkblad

Beoordeling

 • aan de hand van de bespreking van het werkblad 
 • de gemaakte schets

Lesactiviteiten

Introductie

 • Bespreek klassikaal de vensterplaat van Karel de Vijfde en de aflevering van Klokhuis over Karel de Vijfde. Vergelijk de informatie uit de film met de informatie de leerlingen zelf hebben ontdekt in de vensterplaat.

Kern

 • De leerlingen maken individueel of in groepjes de vragen en opdrachten op het werkblad. Opdracht 3B is een ontwerpopdracht. Om deze opdrachten te maken hebben de leerlingen internet nodig en eventueel een atlas.

Afsluiting

 • Bespreking van het werkblad
 • Een presentatie van de door de leerlingen zelf ontworpen ‘wapens’.

 

Illustratieverantwoording

Vensterplaat

Illustrator: John Rabou

Werkblad

 • Nederland zeventien provincies - 1684 J. Seller (GB) - Oude Landkaarten.eu
 • Wapen van keizer Karel V, Karel I als koning van Spanje - publiek domein
 • Nederlands Rijkswapen van 1907, Johannes Evert van Leeuwen (1855-1931) - publiek domein