Hollanda Canon

Yaklaşık M.Ö. 3000

Dolmenler

Tarıma başlayan ilk insanlar

M.S. 47 - yaklaşık 400

Roma İmparatorluğu'nun Hudutları

Roma Dünyasının Sınırlarında

M.S. 658 - 739

Willibrord

Hıristiyanlığın Yayılması

M.S. 742 - 814

Büyük Şarl

Akşam Ülkesinin, İmparatoru

Yaklaşık M.S. 1100

Bütün kuşlar ‘Hebban olla vogala’

Hollandaca Yazılı İlk Metin

1254 - 1296

V. Floris

Hollandalı Bir Kont ve Hoşnut Olmayan Asiller

1356 - yaklaşık 1450

Hansa Birliği

Aşağı Ülkeler’de Ticaret Yapan Şehirler

1469 ? - 1536

Erasmus

Evrensel Bir Hümanist

1500 - 1558

V. Şarl

İdari Bir Birlik Olarak Aşağı Ülkeler

1533 – 1584

Willem van Oranje (Turuncu Hanedanından Willem)

İsyankâr Bir Asilden ‘Vatanın Atası’na

1588 – 1795

Cumhuriyet

Devlet Yönetiminde Eşi Olmayan Bir Uygulama

1602 – 1799

Hollanda Birleşik Doğu Hindistan Şirketi ('VOC')

Deniz Aşırı Coğrafyaya Doğru Yayılma

1613 - 1662

Kanal Kuşağı

On Yedinci Yüzyılda Şehir Genişletme Çalışmaları

1583 – 1645

Hugo de Groot (Hugo Grotius)

Çağdaş Uluslararası Hukukun Öncüsü

1637

Devlet (Konsey) İncil’i

Kitapların Kitabı

1606 ? – 1669

Rembrandt

Büyük Ressamlar

1662

Blaeu’nun Büyük Atlası (Atlas Maior)

Dünya’yı Haritaya Aktarma

1607 - 1676

Michiel de Ruyter

Deniz Kahramanları ve Cumhuriyet’in Daha Geniş Bir Alana Yayılması

1629 - 1695

Christiaan Huygens

Altın Çağ’da Bilim

1632 - 1677

Spinoza

Gerçeği Arama Yolunda

yaklaşık 1637 – 1863

Kölelik

Yeni Dünya’da İnsan Ticareti ve Zorunlu Çalışma

17. ve 18. yüzyıllar

Şehir Dışındaki Malikâneler

Refah İçinde Yaşam

1744 - 1828

Eise Eisinga

Hollanda’da Aydınlanma

1780 – 1795

Vatanseverler

Cumhuriyet’in Krizi

1769 - 1821

Napolyon Bonaparte

Fransız İdaresi Dönemi

1772 - 1843

Kral I. Willem

Hollanda ve Belçika Krallığı

1839

İlk Demiryolu

Hızlanma

1848

Anayasa

Bir Devletin En Önemli Kanunu

1860

Max Havelaar

Hollanda Doğu Hindistanı’nda Yaratılan Kötü Koşullardan Şikayet (Doğu Hindistan’da Skandal)

19. yüzyıl

Çocukların Çalıştırılmasına Karşı Çıkma

İşyerinden Okula

1853 – 1890

Vincent van Gogh

Çağdaş Sanatçı

1854 - 1929

Aletta Jacobs

Kadınların Özgürleşmesi

1914 - 1918

Birinci Dünya Savaşı

Savaş ve Tarafsızlık

1917 - 1931

De Stijl ‘Stil’

Tasarımda Devrim

1929 - 1940

Kriz Yılları

Toplum Bunalımda

1940 – 1945

II. Dünya Savaşı

İşgal ve Özgürlük

1929 - 1945

Anne Frank

Yahudilerin Tutuklanması

1945 - 1949

Endonezya

Bir Sömürge Özgürlük İçin Savaşıyor

1886 - 1988

Willem Drees

Refah Devleti

1 Şubat 1953

Büyük Su Baskını

Suyun Yarattığı Tehlike

1948 yılından itibaren

Televizyon

Kitle İletişim Araçlarının Yükselişi

yaklaşık 1880 yılından itibaren

Rotterdam Limanı

Dünyaya Açılan Kapı

1911 - 1995

Annie M. G. Schmidt

Bir Burjuva Ülkesinde Aykırılık

1945 yılından itibaren

Surinam ve Hollanda Antilleri

Batı’daki Sömürgelerin Hollanda’dan Ayrılması

1995

Serebrenitza

Barışı Korumanın Çıkmazları

1945’ten bugüne

Çok Renkli Hollanda

Çokkültürlü Toplum

1959 – 2030 ?

‘Gaz Deposu’

Sonu Belli Olan Bir Hazine

1945’ten bugüne

Avrupa

Hollandalılar ve Avrupalılar

Actueel