Srebrenica

Een mislukte vredesmissie

De naam Srebrenica doet veel Nederlanders pijn. Srebrenica is een gebied in Bosnië, een land in Oost-Europa. In juli 1995 gebeurde daar iets vreselijks. Er werden namelijk 7000 moslims vermoord. En Nederlandse soldaten konden dit niet stoppen. Hoe kon dat? En wat deden die Nederlandse soldaten daar?

Verenigde Naties

In Bosnië was al jaren oorlog tussen moslims en Serviërs. De Verenigde Naties (VN) wilden graag dat er vrede kwam. De VN is een organisatie waar veel landen lid van zijn. Het doel van de VN is om de oorlog in de wereld te stoppen. De VN doen dit met vredessoldaten uit allerlei landen. Deze soldaten moeten ervoor zorgen dat er vrede komt in gebieden waar het oorlog is. Zij houden de vechtende partijen uit elkaar.

Dutchbat

In 1993 vroegen de VN aan Nederland om vredessoldaten naar Bosnië te sturen. Nederland deed dit graag. Onze soldaten vormden een groep die Dutchbat III werd genoemd. De VN gaven Dutchbat een moeilijke opdracht. De Nederlanders moesten namelijk de moslims in Srebrenica beschermen tegen de Serviërs.

Srebrenica

In Srebrenica woonden 40.000 moslims. Rond het gebied woonden allemaal Serviërs, de vijanden van de moslims. Eigenlijk zaten die 40.000 moslims in een soort gevangenis, want ze konden geen kant uit.

Generaal Mladic

In juli 1995 gebeurde een ramp. De Servische generaal Mladic veroverde Srebrenica. Hij deed dat met veel soldaten, tanks en kanonnen. De Nederlandse soldaten konden hier niet tegen op. Zij mochten niet vechten. Dat stond in hun opdracht.

Pijn

Generaal Mladic liet de moslimvrouwen uit Srebrenica weggaan. Maar de moslimmannen niet. Nederlandse soldaten hielpen de Serviërs met het scheiden van de vrouwen en de mannen. Daarna werden 7000 van de moslimmannen door de Serviërs vermoord. En daarom doet de naam Srebrenica zoveel Nederlanders pijn. Er is pijn omdat onze soldaten deze 7000 mannen niet konden redden. Ook is er schaamte, omdat Nederlandse soldaten de Serviërs geholpen hebben met het scheiden van de mannen en vrouwen.