NIEUW! Maak in een handomdraai je eigen Canon.

Over Mijn Canon

Methodecheck Voortgezet onderwijs

De methodecheck bij de Canon van Nederland is te vinden per venster onder de knop Voor docenten. Daar kun je checken welke vensters in de meest gebruikte geschiedenismethodes voor het voortgezet onderwijs aan de orde komen. De inventarisatie is gebaseerd op de eigen opgave van de betreffende uitgeverijen.