Цанон из Холандије

Canonkalender

Vandaag in de geschiedenis: 27 mei

27 May 1564: Sterfdag van kerkhervormer Johannes Calvijn

In 1566 zijn er veel mensen in Nederland die het niet meer eens zijn met de rooms-katholieke kerk. Deze protestanten geloven in God en Jezus Christus, net als de rooms-katholieken. Maar ze willen weer een kerk waar Gods woord het belangrijkste is en de Bijbel wordt gelezen en uitgelegd. De altaren en heiligen van de rooms-katholieken hebben ze daarbij niet nodig. Ook vinden ze het niet goed dat de paus zoveel macht heeft in de rooms-katholieke kerk.

De bekendste vorm van het protestantisme in Nederland is het calvinisme. Deze stroming is genoemd naar Johannes Calvijn. Hij is een belangrijke kerkhervormer uit de zestiende eeuw. Calvijn woont en werkt in Genève. Daar sterft hij op 27 mei 1564. Hij is dan 54 jaar.

Zie ook: