NIEUW! Maak in een handomdraai je eigen Canon.

Over Mijn Canon

1839 - 1859

De ondergang van Schokland

Eilanden in de polder

Na de Gouden Eeuw ging het slechter met Nederland. Dit kwam door de afnemende handel en industrie. Engeland werd de grootmacht in Europa. Het gevolg was dat veel Nederlanders in armoede leefden. Ze werden afhankelijk van liefdadigheid. Dat gold ook voor de bewoners van Schokland. Koning Willem I van Nederland deed zijn best de armoede tegen te gaan. Hij gaf steun aan handel en industrie. Belangrijk was de oprichting van de Nederlandsche Handel Maatschappij in 1842. Daardoor kwam in Nederlands-Indië, de toenmalige kolonie van Nederland, de katoennijverheid tot bloei. Op Schokland werden twee weverijen geopend om de armoede en werkloosheid te bestrijden. De weverijen werden geen succes. De armoede bleef. Daarom werd in 1859 overgegaan tot de ontruiming van Schokland. De bewoners gingen elders in het land wonen en de huizen werden gesloopt. Schokland bestaat nog steeds, maar ligt sinds het ontstaan van de Noordoostpolder middenin het land. Een eiland dat op het droge ligt is uniek. Zo uniek zelfs dat Schokland is opgenomen op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Op deze lijst staan ook de piramiden van Egypte en de Chinese muur.

Foto: collectie Nieuw Land

Voeg toe

Wij zijn altijd op zoek naar toevoegingen om de kennisbank van de vensters te vergroten. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een nieuwe toevoeging wilt aanleveren dan kunt u onderstaand formulier gebruiken.