NIEUW! Maak in een handomdraai je eigen Canon.

Over Mijn Canon

Erasmus, Luther en het geloof

De strijd om de Bijbel in de eigen taal

Erazmo

Leerdoelen

  • De leerling kan kennis verwerven over Erasmus' ideeën over het katholieke geloof.
  • De leerling kan minimaal drie verschillen noemen tussen de opvattingen van Erasmus en Luther.
  • De leerling kan de opvatting van de katholieke overheid verwoorden over de Bijbel in de eigen taal.

Benodigde voorkennis

Enige basiskennis over de Reformatie

Randvoorwaarden

-

Beoordeling

-

Lesactiviteiten

Activiteit 1: introduceer de les
Herinner de leerlingen kort aan de belangrijkste kenmerken van de reformatie en leg vervolgens de relatie met Erasmus en Luther.

Activiteit 2: voer een onderwijsleergesprek over Erasmus en Luther
De docent voert een onderwijsleergesprek met de leerlingen over de religieuze opvattingen van Erasmus, zijn relatie met Luther en de strijd om de Bijbel in de eigen taal.

Bijlagen

Achtergrondinformatie voor de docent

Link naar de les

Download de complete les: 07_VO_Erasmus_Luther_geloof_SLO.pdf