Цанон из Холандије

ca. 3000. p. n. e.

Dolmeni

Prvi zemljoradnici

47 - ca. 400

Limes

Na granici rimskog sveta

658-739

Vilibrord

Širenje hrišćanstva

742-814

Karlo Veliki

Vladar Evrope

ca. 1100

Hebban olla vogala

Pisani tragovi na nizozemskom

1254-1296

Floris V

Grof provincije Holandije i nezadovoljno plemstvo

1356-ca.1450

Hanza

Trgovački gradovi u Nizozemlju

Internacionalni humanista

Erazmo

1469?-1536

1500-1558

Karlo V

Nizozemlje pod jedinstvenom upravom

1566

Ikonoklastični neredi

Verski sukob

1533-1584

Vilem Oranski

Od buntovnog plemića do „oca nacije“

1588-1795

Republika

Jedinstveni politički fenomen

1602-1799

Istočnoindijska kompanija

Prekomorska ekspanzija

1612

Bemster

Holandija i voda

1613-1662

Amsterdamski pojas kanala

Širenje gradskog područja u sedamnaestom veku

1583-1645

Hugo Grocije

Začetnik modernog međunarodnog prava

1637

Državna Biblija

Knjiga nad knjigama

1606?-1669

Rembrant

Veliki slikari

1662

Blauov Atlas Maior

Čitav svet na karti

1607-1676

Mihil de Rajter

Pomorski heroji i ekspanzija Republike

1629-1695

Kristijan Hajgens

Nauka u Zlatnom veku

1632-1677

Spinoza

U potrazi za istinom

ca. 1637-1863

Ropstvo

Trgovina ljudima i prisilni rad u Novom svetu

17. i 18.vek

Letnjikovci

Raskošan život van grada

1744-1828

Ejse Ejsinha

Prosvetiteljstvo u Holandiji

1780-1795

Patriote

Kriza u Republici

1769-1821

Napoleon Bonaparta

Francuska vladavina

1772-1843

Kralj Vilem I

Kraljevina Holandije i Belgije

1839

Prva železnička pruga

Ubrzanje

1848

Ustav

Najvažniji zakon države

1860

Maks Havelar

Optužba protiv socijalne nepravde u Indoneziji

19. vek

Pobuna protiv dečijeg rada

Sa radnog mesta u školu

1853-1890

Vinsent Van Gog

Moderni umetnik

1854-1929

Aleta Jakobs

Emancipacija žena

1914-1918

Prvi svetski rat

Neutralnost u ratu

1917-1931

De Stejl

Revolucija oblika

1929-1940

Kriza

Društvo u vreme velike ekomonske krize

1940-1945

Drugi svetski rat

Okupacija i oslobođenje

1929-1945

Ana Frank

Progon Jevreja

1945-1949

Indonezija

Kolonija se izborila za slobodu

1886-1988

Vilem Drejs

Socijalna država

1. februar 1953

Poplava

Voda kao pretnja

od 1948

Televizija

Uspon masovnih medija

od ca. 1880

Roterdamska luka

Svetska kapija

1911-1995

Ani M.G. Šmit

Pobuna protiv malograđanštine

od 1945

Surinam i Holandski Antili

Dekolonizacija zapadnih holandskih kolonija

1995

Srebrenica

Dileme mirovnih misija

od 1945

Holandija svih boja

Multikulturalno društvo

1959-2030?

Polje gasa

Blago sa rokom trajanja

od 1945

Evropa

Holanđani i Evropljani

Actueel