NIEUW! Maak in een handomdraai je eigen Canon.

Over Mijn Canon

1637 Tijd van regenten en vorsten

Biblia Stanowa

Księga nad księgami

Biblia jest dla chrześcijan najważniejszą księgą, zawierającą prawdę objawioną przez Boga lub inaczej "Słowo Boże". Jednym z punktów spornych w czasach reformacji było pytanie, dla kogo przeznaczone jest Pismo Święte. Duchowni katoliccy uważali, że nie powinno być ono czytane przez wiernych, jako że mogą oni wysłuchać w kościele objaśnień kapłanów, którzy czytali Biblię po łacinie i pełnili rolę pośredników między Bogiem a ludźmi.

Protestanci natomiast twierdzili, że należy samemu czytać Pismo Święte, a zadaniem kaznodziejów jest przede wszystkim być sługami Słowa Bożego, czytać je, a także objaśniać wspólnocie wiernych. Oznaczało to również, że Pismo musi być dostępne w różnych językach, w możliwie wiarygodnym tłumaczeniu. Około roku 1535 reformator Marcin Luter przetłumaczył Biblię z języków oryginalnych na język niemiecki. Z tego tłumaczenia powstało w XVI wieku kilka tłumaczeń na język niderlandzki.

Z biegiem czasu coraz głośniej mówiono w kościele protestanckim o potrzebie stworzenia nowego tłumaczenia, opartego na oryginalnych manuskryptach w języku hebrajskim i grece. W 1618 roku zlecono stworzenie takiego tłumaczenia podczas synodu w Dordrechcie - najważniejszego zgromadzenia przedstawicieli Holenderskiego Kościoła Reformowanego. Za wzór przyjęto angielską Biblię Jakuba z 1611 roku, a o sfinansowanie przedsięwzięcia poproszono Stany Generalne.

Stany Generalne zgodziły się na to dopiero w 1626 roku, po czym tłumacze przystąpili do pracy. Tłumaczenie było gotowe dziewięć lat później i w 1637 roku Biblia Stanowa została po raz pierwszy wydrukowana. W latach 1637-1657 wydano kilkaset tysięcy egzemplarzy. Przez ponad trzysta lat Biblia Stanowa była najważniejszą Biblią w kościołach reformowanych, a także współcześnie istnieją korzystające z niej wspólnoty religijne. Obecnie trwają prace nad zaktualizowaniem tłumaczenia.

W miarę upływu czasu wielu wiernych poznawało dzieje narodu wybranego, czytając Biblię Stanową i słuchając kazań. Pismo miało wpływ także na kulturę Niderlandów, a język niderlandzki zapożyczył z niego takie wyrażenia jak "nosić na rękach", "w pocie czoła" czy "uczta dla oczu", bez których nie mógłby już funkcjonować.

Voeg toe

Wij zijn altijd op zoek naar toevoegingen om de kennisbank van de vensters te vergroten. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een nieuwe toevoeging wilt aanleveren dan kunt u onderstaand formulier gebruiken.