NIEUW! Maak in een handomdraai je eigen Canon.

Over Mijn Canon

Informatie voor trainers

De informatie op deze pagina is uitsluitend bedoeld voor hen die over een trainercertificaat nascholing canon van Nederland beschikken.

Ondersteunende materialen

Stichting entoen.nu stelt voor de canontrainingen de volgende materialen ter beschikking:

  • Nascholingscertificaten
  • Canon-congresmappen
  • Canonposters op A2-formaat

Deze materialen kunnen tegen verzendkosten aangevraagd worden via info@entoen.nu. Houd rekening met een verzendingstermijn van een week.

Bestanden basismodule

Onderstaande bestanden staan ter beschikking voor het geven van de basismodule PO.