NIEUW! Maak in een handomdraai je eigen Canon.

Over Mijn Canon

Tijd van televisie en computer

Wederopbouw

Van boerendorp tot dorpse stad

In Diemen werd in WOII zeker een derde deel van de woningvoorraad vernietigd. Dat betekende dat er in Diemen vanaf 1945 enorm veel werd gebouwd. Het dorp wilde de oorlogsschade snel herstellen en bovendien groeide het dorp enorm.

In de winter van 1943-1944 sloopte de Amsterdamse firma Brusse, Teeuw en De Boer op last van de Duitsers  in Diemen 408 woningen en 60 bedrijven ( de Nieuwe Buurt ).

Afbraak

Een hele woonwijk van de Diemerkade tot aan een zijde van de Jan Bertsstraat werd in een mum van tijd letterlijk van de kaart  geveegd. De bewoners moesten gedwongen verhuizen naar Amsterdam-Oost. Zo kregen de Duitsers wat ze wilden: ruim zicht bij de grens van Amsterdam en Diemen. Gemeentesecretaris M. van Silfhout noteerde in zijn oorlogsdagboek: “Deze vlakte met haar troosteloze aanblik deed de Diemenaar een huivering door zijn leden gaan. Het doet pijn dit alles van mensen te moeten ondervinden die ook de landstaal spreken”.

Diemen zag er na de Tweede Wereldoorlog als een slagveld uit. Een deel van het dorp was verdwenen, de mensen waren na vijf jaar onderdrukking murw geslagen, boos op de Duitsers.  Men wilde gaan bouwen, maar er was geen geld, er waren geen bouwstoffen en er waren geen plannen.

Gelukkig kan met geld van het Rijk in de jaren vijftig en zestig gemeenten en woningbouwverenigingen woningwetwoningen bouwen die gebonden zijn aan strenge normen tot op het niveau van de keukenkastjes. Een nieuw huis is gemiddeld 55 vierkante meter en in Groningen van binnen precies hetzelfde als in Maastricht. De woningbouw is in die jaren een voortdurend schipperen tussen kwaliteit en kwantiteit, waarbij de kwantiteit het noodgedwongen toch meestal wint. Kees de Cler, architect en ambtenaar op het ministerie van Wederopbouw, herinnert zich terugkijkend op de naoorlogse woningbouw: ‘Schraal, monotoon, burgerlijk, armelijk. Je kunt er een hoop lelijke dingen van zeggen, maar vergeet niet dat we verdomd veel moesten bouwen en we leefden in een tijd waarin lonen en prijzen strak beheerst werden.’ 

Herbouw Nieuwe buurt

De mensen uit Diemen uit de oude Nieuwe Buurt wilden allemaal vanuit Amsterdam direct terug naar Diemen. Maar er was ook woningnood onder de huidige bewoners van Diemen. Dat gaf spanning. Er was woningnood in Nederland maar er moest gebouwd worden;  sober, maar functioneel.

Na de oorlog kon dankzij de Marshallhulp in 1949 de hele in de oorlog gesloopte wijk herbouwd worden. Vanaf dat jaar werd de oude Nieuwe Buurt weer nieuw. Het architectenechtpaar Joop Pot en Koos Pot-Heegstra ontwierpen de etagewoningen met winkels in de Arent Krijtsstraat en in 1951 werden de eerste winkels geopend. De bouw van de Diemerkade dateert ook uit de jaren vijftig van de vorige eeuw.

Harmonielaan

Maar daarvoor waren reeds in 1948 een vijftigtal woningen gebouwd in de Harmonielaan. Dit project stond al in de planning vanaf 1943 maar werd na veel moeite pas in 1948 gerealiseerd.

Nieuwe school

In 1953 werd de bouw van de Openbare Lagere School Burgemeester H. Dallinga aan het Schoolpad en de Jan Bertsstraat voltooid. De oorspronkelijke vier leslokalen waren spoedig te klein en de school moest dan ook in 1955 en 1956 worden uitgebreid tot een totaal van acht leslokalen. Op 16 januari 1957 was de bouw gereed en kon de officiële opening plaatsvinden. Burgemeester Dallinga was inmiddels overleden. De school kreeg later de naam De Octopus.

Nieuwe woningen

Diemen deed nadrukkelijk mee in de wederopbouw van Nederland. Tal van woningbouwprojecten kwamen gereed in de periode 1950-1960:
Wilhelminaplantsoen ( 1950 ), Johan van Soestdijkstraat (1951), Ouderkerkerlaan (1956 ), Emmastraat ( 1957 ),  Prinses Beatrixlaan, Prinses Irenestraat, Burgemeester Bickerstraat, Paulus Emtinckweg, Oranjeplantsoen, allen in 1958, Gerardt Burghoutweg (1959) en de Prins Bernhardlaan (1960)

Peter Texier

Verder lezen:  

Voeg toe

Wij zijn altijd op zoek naar toevoegingen om de kennisbank van de vensters te vergroten. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een nieuwe toevoeging wilt aanleveren dan kunt u onderstaand formulier gebruiken.