NIEUW! Maak in een handomdraai je eigen Canon.

Over Mijn Canon

1769 – 1821 Tijd van pruiken en revoluties

Napoleon Bonaparte

Okres francuski

Historia Holandii zawsze przeplata się z wydarzeniami w innych krajach. Nie inaczej działo się pod koniec osiemnastego i na początku dziewiętnastego wieku, kiedy to decydujący wpływ na holenderską politykę mieli Francuzi, których przywódcą był ,,mały kapral" Napoleon Bonaparte. Był on żołnierzem, który w 1799 roku obalił ówczesny francuski rząd i przejął władzę nad Francją oraz wszystkimi terytoriami podbitymi przez francuskie wojsko. Następnie jako generał prowadził wojny z cesarzem Austrii, carem Rosji oraz królem Anglii. Jako cesarz i "oświecony despota" od 1806 roku panował nad niemal całą Europą.

Z pomocą holenderskich patriotów, Republika już w 1795 roku została zdobyta przez francuskie wojska. Republika Batawska, jak wówczas nazywano Holandię, pozostawała formalnie niezależna od Francji do 1806 roku, jednak w rzeczywistości większość decyzji zapadało tylko za zgodą strony francuskiej. W roku 1806 Napoleon mianował swojego brata Ludwika królem Holandii. Republika Batawska przekształciła się w królestwo, stając się tym samym podwaliną późniejszej monarchii. Cztery lata później Bonaparte odsunął brata od urzędu i przyłączył Holandię do Cesarstwa Francuskiego. W 1813 roku został pobity i zesłany na Elbę, a Holandia odzyskała niepodległość.

W tym okresie Napoleon odgrywał kluczową rolę w dziejach Europy. Ogromne znaczenie ma fakt, że tam, gdzie sprawował władzę, doprowadził do modernizacji administracji i sądownictwa. Wprowadził również nowe jednostki miary (metr) i masy (kilogram). Zarządził również wprowadzenie rejestru cywilnego, zobowiązującego każdego obywatela do posiadania własnego nazwiska.

Innowacje te nie spotkały się z aprobatą wszystkich Holendrów. Niektórzy uważali Kodeks Napoleona, francuski kodeks cywilny, za znacznie lepszy od prawa lokalnego. Kodeks dał początek konstytucji, według której prawo jest publiczne, a wszyscy obywatele są wobec niego równi. Przeciwnicy uważali zaś, że Bonaparte nie wziął pod uwagę zróżnicowania lokalnych zwyczajów i ustaleń. Sprzeciw wywołało również wprowadzenie służby wojskowej, w szczególności, gdy w obliczu ciągłych wojen zapotrzebowanie na żołnierzy stale wzrastało.

Po upadku Napoleona nie cofnięto dokonanych przez niego zmian. Kodeks Napoleona nadal obowiązywał, podobnie jak wiele innych wprowadzonych przez niego unowocześnień.

Voeg toe

Wij zijn altijd op zoek naar toevoegingen om de kennisbank van de vensters te vergroten. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een nieuwe toevoeging wilt aanleveren dan kunt u onderstaand formulier gebruiken.