NIEUW! Maak in een handomdraai je eigen Canon.

Over Mijn Canon

1953

Watersnoodramp

In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 raakt de watersnoodramp ook Capelle. Aan de Ketensedijk werkt men met man en macht aan het voorkomen van een dijkdoorbraak. De waterstand is angstwekkend hoog. De ravage is groot: schade aan de dijk, het wegdek weggeslagen, omgewaaide bomen en veel zand.
Capelle en Krimpen krijgen met het deltaplan een vaste oeververbinding en een beweegbare stormvloedkering in de Hollandsche IJssel, het eerste Deltawerk.

Voeg toe

Wij zijn altijd op zoek naar toevoegingen om de kennisbank van de vensters te vergroten. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een nieuwe toevoeging wilt aanleveren dan kunt u onderstaand formulier gebruiken.