NIEUW! Maak in een handomdraai je eigen Canon.

Over Mijn Canon

1867 - 1874

Drooglegging

Door het steken van turf en het slagturven ontstaat een groot plassengebied ten noorden van de 's-Gravenweg. Na uitvoerig overleg begint men uiteindelijk in 1867 met de uitvoering van het plan van J.A. Beijerinck om na drooglegging de polder Prins Alexander te vormen. De aanleg van ringdijk en ringvaart is de start, vervolgens worden de stoomgemalen gebouwd. Hier is na de oorlog stadsuitbreiding mogelijk. In 1874 wordt de polder opgeleverd. Het polderpeil: 6,30 meter beneden NAP.

Voeg toe

Wij zijn altijd op zoek naar toevoegingen om de kennisbank van de vensters te vergroten. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een nieuwe toevoeging wilt aanleveren dan kunt u onderstaand formulier gebruiken.