NIEUW! Maak in een handomdraai je eigen Canon.

Over Mijn Canon

Eierhal

Eierhandel

Voor de levendige eierhandel in Woudenberg werd eerst De Harmonie gebruikt. Na afbraak van het pand tussen postkantoor en Van de Wetering aan De Uitleg (Dorpsstraat) ontstond een pleintje waaraan een eenvoudige eierhal werd gebouwd. Als basis een stenen muurtje van 70 cm hoog, de rest hout. Bijzonder waren de glaspanelen in het dak. Behalve voor de eiermarkt werd deze evenals De Harmonie ook voor culturele doeleinden gebruikt. Bij het opblazen van De Poort in 1945 vlogen de splinters in het rond en was er met uitzondering van het muurtje niets meer van de eierhal over.

Na de oorlog was Woudenberg 'as de kiepen erbie' om opnieuw een eiermarkt te kunnen houden. Dit geschiedde in het gebouwtje achter restaurant Bellevue (nu Rib House Texas). Deze marktplaats was al snel te klein en zo stond de helft van de eierboeren buiten te handelen. Als het droog weer was hoorde je niemand klagen.

Regende het echter dan was de roep om een hal duidelijk te horen. Daarop werd besloten een eierhal aan De Schans te bouwen. Deze werd in 1954 geopend.

Veel eierhandelaren verhandelen de eieren in kisten met hun eigen naam erop. Het was gebruikelijk om dit te doen onder het genot van een dikke sigaar.

Ook vele andere activiteiten dan alleen maar eieren verkopen vonden erin plaats, voordat het verenigingsgebouw, dat ernaast zou worden gebouwd, en sporthal De Wielewaal gereed kwamen. Vooral 'Fidelio' en Longa maakten er dankbaar gebruik van.

Voor het houden van volleybalwedstrijden was de ruimte totaal ongeschikt. Toch werd er ooit een toernooi op de betonnen stoeptegels gehouden.

Ook werd er een aantal jaren met grote regelmaat zogenaamd 'vrijbankvlees' verkocht. Vlees dat van een noodslachting afkomstig was. Daarvoor werd de dorpsomroeper opnieuw in het leven geroepen. Deze reed per fiets door het dorp en riep al slaande op de cimbaal die aan de stang van zijn fiets hing: 'Vrijbankvlees, vrijbankvlees', gevolgd door plaats en datum. Vlees was duur en velen maakten gebruik van dit financiële voordeeltje. Op de marktdagen vonden ook diverse neringdoenden uit andere branches een plekje buiten het gebouw om hun handel te slijten. Een voorbeeld hiervan was Gart van der Horst met zijn sigaren, sigaretten en tabak. Ook klompenboeren lieten zich niet onbetuigd.

In de tachtiger jaren is de Eierhal na het inzakken en verdwijnen van de eiermarkt omgebouwd tot Brandweerkazerne om tenslotte in 2006 plaats te maken voor het appartementencomplex De Schans.