NIEUW! Maak in een handomdraai je eigen Canon.

Over Mijn Canon

Nascholing basisonderwijs

Nascholing entoen.nu Nascholingsprogramma

"De vensters van de canon van Nederland dienen als uitgangspunt ter illustratie van de tijdvakken." Met deze volzin is de canon van Nederland op 1 augustus 2010 officieel opgenomen in de kerndoelen voor het primair en voortgezet onderwijs. Om leerkrachten te kunnen ondersteunen bij het verzorgen van het onderwijs in deze historische en culturele canon, is er een nascholingsprogramma ontwikkeld.

Basismodule en verschillende verdiepingsmodules

De nascholingscursussen, bestaande uit een basismodule en verschillende verdiepingsmodules, zijn ontwikkeld in een samenwerkingsproject van stichting entoen.nu, de Vereniging van Geschiedenisdocenten Nederland (VGN), het Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappij (LEMM) en de SLO. Onder het tabje 'cursussen' is een overzicht van deze modules te vinden.

Nascholing bij u in de regio

De nascholingsmodules worden op verschillende locaties in het land voor scholen uit de regio aangeboden. Onder het tabje 'cursusagenda' is hiervan een actueel overzicht te vinden. De cursussen worden allen verzorgd door gecertificeerde canontrainers. Voor de cursussen worden door de trainer kosten in rekening gebracht.

Nascholing bij u op school

Het is daarnaast ook mogelijk om te kiezen voor een uitvoering op de eigen locatie. Onder het tabje 'trainers' vindt u een overzicht van gecertificeerde canontrainers die hiervoor beschikbaar zijn. U kunt de trainer van uw keuze direct benaderen, of uw belangstelling voor een nascholingscursus kenbaar maken via info@entoen.nu of 070-3154096.

l