NIEUW! Maak in een handomdraai je eigen Canon.

Over Mijn Canon

Commissie

Op 31 mei 2019 heeft de minister van OCW prof. dr. James Kennedy benoemd als voorzitter van de commissie die de Canon van Nederland moet gaan herijken. Kennedy is gevraagd om zelf zijn commissie verder samen te stellen. Op woensdag 3 juli heeft James Kennedy de samenstelling van zijn commissie bekendgemaakt.

De samenstelling van de Commissie Herijking Canon van Nederland is als volgt:

dhr. prof. dr. J.C. Kennedy, voorzitter
James Kennedy (1963) is sinds 2015 decaan van het University College Utrecht en hoogleraar moderne Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Voorheen was hij onder meer hoogleraar Nederlandse geschiedenis aan de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam. Hij is auteur van de Beknopte geschiedenis van Nederland.

dhr. A. Benali
Abdelkader Benali (1975) is schrijver en performer. In 1997 won hij de Geertjan Lubberhuizenprijs voor zijn debuut Bruiloft aan Zee, in 2003 de Libris Literatuur Prijs voor De Langverwachte en in 2009 de E. du Perronprijs voor De stem van mijn moeder. In 2011-2012 interviewde hij Nederlandse schrijvers in het TV-programma ‘Benali Boekt’.

dhr. dr. K.J. Fatah-Black
Karwan Fatah-Black (1981) is expert op het gebied van vroegmoderne globalisering en het Atlantische slavernijverleden. Recent werkte hij mee aan De Wereldgeschiedenis van Nederland en publiceerde hij boeken over slavernij en koloniaal bestuur.

mw. K. Goudsmit MA
Kayleigh Goudsmit (1990) is communicatiemedewerker bij het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies. Ze behaalde haar BA Geschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam en haar MA Boekwetenschap en Handschriftenkunde aan de Universiteit van Amsterdam. In 2017 werd ze verkozen tot Jonge Historicus van het Jaar. In 2018 verscheen haar boek Gezocht: Historicus, over historici op de arbeidsmarkt. Eerder werkte ze als webredacteur Historici.nl bij Huygens ING, en als communicatiemedewerker bij het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap.

mw. dr. M.J. de Groot-Reuvekamp
Marjan de Groot-Reuvekamp (1955) is docent bij Fontys Hogeschool voor Kind en Educatie in ’s-Hertogenbosch en Eindhoven. Zij doceert daar vakdidactiek geschiedenis bij de pabo en begeleidt (afstudeer)onderzoek in de bachelor- en masteropleiding. Ze was lid van de schrijfgroep voor de herziening Kennisbasis geschiedenis voor de pabo en ze was actief als bestuurslid voor de VGN en EUROCLIO. Ze beheert de website www.historischtijdsbesef.nl. Ze promoveerde op een onderzoek naar het bevorderen van historisch tijdsbesef bij leerlingen in het basisonderwijs.

mw. prof. dr. L. Jensen
Lotte Jensen (1972) is hoogleraar Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze publiceert over Nederlandse identiteitsvorming, nationalisme en historische Nederlandse letterkunde. Momenteel leidt ze een groot onderzoeksproject (NWO-Vici) over de verwerking van rampen in Nederland door de eeuwen heen (www.dealingwithdisasters.nl). Voor een overzicht van haar  werk en publicaties: www.lottejensen.nl.

dhr. dr. H.G. Slings
Hubert Slings (1967) is lid van de wetenschappelijke staf van het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Hij is daar verantwoordelijk voor het beheer van www.entoen.nu en betrokken bij de Canontentoonstelling en het netwerk van Canonmusea. Hij was secretaris van de commissie Van Oostrom (2005-2007) die de Canon van Nederland samenstelde en is sindsdien directeur van stichting entoen.nu. Hij is opgeleid als historisch letterkundige en promoveerde op een onderzoek naar Middelnederlandse literatuur in het voortgezet onderwijs.

mw. dr. H. Tuithof
Hanneke Tuithof (1967) is vakdidacticus geschiedenis bij de Universiteit Utrecht en lector didactiek van de gammavakken bij Fontys in Tilburg. Zij leidt docenten op, geeft nascholing en begeleidt onderzoek van docentenopleiders en studenten. In 2017 promoveerde ze op een onderzoek naar de vakdidactische kennisontwikkeling van geschiedenisdocenten. Ze doet nu onderzoek naar de didactiek van de gammavakken. Ze was voorzitter van de commissie die de omschrijving voor het geschiedenisexamen havo/vwo vanaf 2021 heeft opgesteld. Ze is adviseur van het Ontwikkelteam Mens- en Maatschappijvakken in Curriculum.nu. Aan de UU is ze opgeleid als historica en daarna werd ze geschiedenisdocent in het voortgezet onderwijs.

dhr. D. Smit MA, ambtelijk secretaris
Dennis Smit (1984) studeerde Italiaanse taal- en letterkunde, en is werkzaam als secretaris van het sectorplan Duurzame Geesteswetenschappen. Daarnaast is hij actief als vertaler en als docent in het volwassenenonderwijs.

 

Navigatie - Herijking Canon van Nederland