NIEUW! Maak in een handomdraai je eigen Canon.

Over Mijn Canon

Cursus 'Canon van Zuid-Holland op vrijdag 15 maart van 09.30 tot 12.00 uur

Canons van Zuid-Holland
P:Mijn DocumentenDCE46566254-laptop-computer-and-coffee-on-wood-workspace-and-park-background.jpg

Op vrijdag 15 maart organiseert het Steunpunt digitalisering erfgoedcollecties Zuid-Holland (Erfgoedhuis Zuid-Holland) in samenwerking met Driebit, de ontwikkelaar van het platform MijnCanon, een cursus over het maken van een canon/venster in het onlangs gelanceerde Canon van Zuid-Holland. Vertegenwoordigers van Zuid-Hollandse collectiebeherende instellingen leren tijdens de cursus hoe ze het verhaal over een deel van hun collectie het beste kunnen vertellen op het Canon van Zuid-Holland. Daarnaast worden praktische tips en tricks gegeven over bijvoorbeeld het bijvoegen van foto's, films e.d.

De exacte tijd en locatie van deze workshop wordt nog aangekondigd via de website Zelf doen in Erfgoed en Groen: https://www.zelfdoeninerfgoedengroen.nl/info-tips/steunpunt-digitalisering-erfgoedcollecties/