NIEUW! Maak in een handomdraai je eigen Canon.

Over Mijn Canon

Willibrord en het christendom

Verbreiding van het christendom in Nederland

Willibrord

Leerdoelen

  • De leerling kan vijf belangrijke feiten over Willibrord noemen, in ieder geval de periode waarin Willibrord in Nederland was, in welke regio's hij actief was en wat zijn functie (missie) in Nederland was.
  • De leerling kan uitleggen waarom Willibrord belangrijk is geweest voor de verspreiding van het christendom in Nederland.
  • De leerling kan minstens drie verschillen noemen tussen het heidendom en het christendom in de middeleeuwen.
  • De leerling kan kenmerken noemen van de romaanse en gotische bouwstijl bij de bouw van kerken in de middeleeuwen.

Benodigde voorwaarden

-

Randvoorwaarden

internet

Beoordeling

-

Lesaciviteiten

Activiteit 1 introductie van de persoon Willibrord
Introduceer de persoon Willibrord met bijvoorbeeld de Canonclip Willibrord (voor het voortgezet onderwijs, 4 min. 16 sec.).
Leg in een onderwijsleergesprek de relatie tussen Willibrord, de bekering van de Friezen en de verspreiding van het christendom.

Activiteit 2: werkblad maken
Leerlingen maken de twaalf opdrachten over het christendom op het werkblad. Leerlingen die eerder klaar zijn, maken ook opdracht 13.
De opdrachten kunnen op twee manieren gemaakt worden:

  • via de webquest: leerlingen gaan naar http://brugge.slo.nl/havovwo/opdracht4/ en maken de opdrachten online
  • via het werkblad: leerlingen gebruiken in Word het bijgevoegde werkblad, ze klikken de blauw-onderstreepte links aan om informatiebronnen te raadplegen en vullen vervolgens in de invulkaders hun antwoorden in

Activiteit 3: presenteren en uitwisselen
Bespreek de opdrachten na. Verdeel bijvoorbeeld de twaalf opdrachten over vier groepen (zes tot acht leerlingen per groep), zes groepen (vier of vijf leerlingen per groep) of twaalf duo's. Leerlingen presenteren groepsgewijs respectievelijk drie opdrachten, twee opdrachten of één opdracht. De overige leerlingen luisteren, stellen vragen of voegen eigen informatie toe.

Bijlagen

Werkblad Willibrord en het christendom

Link naar de les

Download de complete les: 03_VO_Willibrord_en_het_christendom_hv_SLO.pdf