NIEUW! Maak in een handomdraai je eigen Canon.

Over Mijn Canon

Tentoonstelling over de Canon van Nederland

Vanaf 23 september 2017 in het Nederlands Openluchtmuseum

Actueel
Tentoonstelling Canon van Nederland

Vanaf 23 september 2017 is in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem de Canon van Nederland te zien: een presentatie van de hele geschiedenis van ons land, van 'hunebed tot heden'. De nieuwe presentatie, die tot stand kwam in nauwe samenwerking met het Rijksmuseum in Amsterdam als partner, toont hoogte- en dieptepunten uit de Nederlandse geschiedenis aan de hand van historische personen, gebeurtenissen en onderwerpen.

Digitale media worden afgewisseld met authentieke, historische objecten uit eigen collectie en bruiklenen, onder meer uit het Rijksmuseum. Daarnaast wordt het ontstaan van Nederland in breder perspectief geplaatst wat betreft zijn bevolking, klimaat en geografie. Het Openluchtmuseum gaat rondom de Canon van Nederland ook tijdelijke tentoonstellingen organiseren. Centraal staat Het Verhaal van Nederland, de nieuwe interactieve presentatie in de grote volledig heringerichte, koepel. Spectaculaire 'filmsets' die in elkaar overlopen tonen tien verschillende tijdvakken, opgebouwd uit fragmenten van historische gebouwen en monumenten waartussen de bezoeker vrij kan rondlopen. De 50 vensters van de Canon van Nederland zijn in deze tien tijdvakken verwerkt met historische objecten en audiovisuele presentaties. Boven de decors worden op het plafond luchten geprojecteerd zodat de koepel uit één fascinerend historisch landschap bestaat.

Er zijn ook educatieve programma's voor basis- en voortgezet onderwijs bij de Canontentoonstelling. Deze programma's, waarbij de klas opgedeeld wordt in kleine groepjes leerlingen, spelen zich deels in de tentoonstelling en deels in het museumpark af. 

Meer informatie op de website van het museum.