NIEUW! Maak in een handomdraai je eigen Canon.

Over Mijn Canon

Napoleon Bonaparte

Napoleon Bonaparte

Leerdoelen:

  • De leerlingen leren over de periode waarin Napoleon aan de macht was.
  • De leerlingen leren informatie verwerven op internet en op eigen initiatief op zoek te gaan naar bruikbare bronnen
  • De leerlingen leren informatie te filteren en om te zetten in eigen taal

Benodigde voorkennis:

-

Randvoorwaarden:

-

Beoordelen:

Nadat de leerling klaar is met zijn opdracht kan hij deze zelf beoordelen aan de hand van het beoordelingsschema

Lesactiviteiten:

Inleiding:
Voor dat de leerling gaat beginnen met de opdracht zelf, is het de bedoeling dat hij een aantal platen bekijkt met afbeeldingen die aansluiten bij de onderwerpen van de opdracht. Bij elk van deze platen schrijft de leerling op wat hij ziet en wat hij denk dat het betekent.
Kern:
De hoofdpersoon van de opdracht is de leerling zelf. De leerling vindt een (fictief) journaal uit de tijd van Napoleon. Helaas komt de leerling er achter dat verschillende bladzijden in het boek onleesbaar zijn geworden. Op deze bladzijden zijn echter nog wel data en wat losse woorden te vinden. Het is nu de bedoeling dat de leerling de bladzijden zelf gaat herstellen. Dit doet hij door informatie te zoeken over de jaartallen en de steekwoorden die gegeven worden.
Nadat de leerling de juiste informatie bij elkaar heeft, schrijft hij een informatief stukje dat in het journaal zou passen. In welke vorm dit stukje geschreven wordt, mag de leerling zelf bepalen. Het kan bijvoorbeeld een verslag zijn geschreven vanuit een observerend perspectief, maar het kan ook vanuit de ik-vorm zijn geschreven. Het belangrijkste is dat alle gewenste informatie in het verslag verwerkt is (zie hiervoor het kopje 'Beoordeling').
Om de opdracht overzichtelijk te maken is er per ´onleesbare bladzijde´ in het journaal een apart kopje gemaakt op de webquest. Onder deze kopjes vindt de leerling de beschrijving van de opdracht en aanwijzingen die leiden tot het specifieke onderwerp van de bladzijde. Onder 'Bronnen' is materiaal te vinden dat kan helpen bij het herschrijven van de bladzijde. Ook 'bronnen' is opgedeeld in kopjes per bladzijde. Zo is het voor de leerling overzichtelijk en kan hij snel de juiste informatie vinden.
Afsluiting:
Onder het kopje 'Afsluiting' is een leuk spel te vinden dat de kennis over Napoleon test.

Link naar de les:

Deze les is als webquest beschikbaar op: http://www.everyoneweb.com/webquestnapoleon/