Kinderarbeid in Engeland in de 19e eeuw

Wordt de wet uit 1819 wel of niet nageleefd?

Verzet tegen kinderarbeid

Link naar de les

Download de complete les: 32_VO_KinderarbeidinEngelandinde19e_eeuw_SLO.pdf