Sterfdag Samuel van Houten

Actueel
Samuel van Houten

In de negentiende eeuw was kinderarbeid heel normaal. Maar vanaf 1860 kwam er steeds meer kritiek op kinderarbeid. De regering ging zich er ook mee bemoeien. Er kwamen twee nieuwe wetten.

De eerste was de Kinderwet van Samuel van Houten in 1874. Deze wet verbood kinderen tot twaalf jaar in werkplaatsen en fabrieken te werken. Samuel van Houten was een Nederlandse politicus. Hij overleed op 14 oktober 1930.