NIEUW! Maak in een handomdraai je eigen Canon.

Over Mijn Canon

Het 'Kinderwetje' van politicus Samuel van Houten wordt vastgesteld

Actueel
Kinderwet Van Houten

In de negentiende eeuw is kinderarbeid heel normaal. Maar vanaf 1860 komt er steeds meer kritiek op kinderarbeid. De regering gaat zich er ook mee bemoeien. Er komen twee nieuwe wetten.

De eerste is de Kinderwet van Samuel van Houten. Deze wet wordt op 19 september 1874 vastgesteld. De wet verbiedt kinderen tot twaalf jaar in werkplaatsen en fabrieken te werken. Dat klinkt heel goed, maar het betekent niet dat kinderarbeid meteen ophoudt. Er wordt bijna niet gecontroleerd of de mensen zich ook aan de wet houden. Bovendien is werken op het land nog niet verboden.

De andere wet is de Leerplichtwet. Als die in 1900 wordt ingevoerd, komt er definitief een einde aan kinderarbeid. Vanaf dat moment zijn alle ouders verplicht hun kinderen van zeven tot dertien jaar naar school te sturen.