NIEUW! Maak in een handomdraai je eigen Canon.

Over Mijn Canon

Sterfdag Filips de Vierde van Spanje

Actueel
Filips de Vierde

Filips de Vierde wordt geboren op 8 april 1605 en sterft op 17 september 1665. Hij is vanaf 1621 de koning van Spanje en de kleinzoon van Filips de Tweede.

Filips de Tweede is vanaf 1555 behalve de koning van Spanje ook heer van de Nederlanden (het gebied dat we nu België en Nederland noemen). Maar steeds meer mensen in de Nederlanden zijn het niet eens met de manier waarop Filips de Tweede het land bestuurt. Ze komen zelfs in opstand tegen hem. In 1568 raken Spanje en de Nederlanden met elkaar in oorlog.

De noordelijke Nederlanden schrijven in 1581 het 'Plakkaat van Verlatinghe'. Hierin zeggen ze dat Filips de Tweede een slechte koning is en dat hij daarom niet meer hun koning mocht zijn. Ze zoeken een nieuwe koning, maar vonden er geen. Daarom gaan ze in 1588 verder als een republiek. Dat is een land zonder koning.

Filips de Tweede is het hier natuurlijk niet mee eens. De oorlog gaat door. Filips de Tweede sterft in 1595, maar ook onder de regering van zijn zoon Filips de Derde komt er geen vrede. Als de kleinzoon van Filips de Tweede, Filips de vierde, in 1621 op de troon komt, duurt de oorlog dus al 53 jaar.

Maar in 1648 vindt iedereen dat deze oorlog wel lang genoeg geduurd heeft. Zowel de Nederlanders als de Spanjaarden willen niet meer vechten. Al het geld is op en veel mensen lijden honger. Het is tijd voor rust.

In de Duitse stad Münster wordt de vrede gesloten. Op 30 januari 1648 wordt de vredestekst vastgesteld en op 15 mei wordt de vrede definitief getekend. De vrede van Münster maakt officieel een eind aan de oorlog tussen Spanje en de Nederlanden. Filips de Vierde erkent nu 'De Republiek der Verenigde Nederlanden' als vrije staat. De Republiek hoort niet langer bij Spanje.