NIEUW! Maak in een handomdraai je eigen Canon.

Over Mijn Canon

Geboortedag van Johan de Witt

Actueel
Johan de Witt

Johan de Witt wordt geboren op 24 september 1625. Hij is vanaf 1653 raadspensionaris van Holland. In die tijd was de raadpensionaris van Holland een soort minister-president. Tegelijkertijd is hij ook minister van Financiën en van Buitenlandse Zaken. Behalve een raadpensionaris was er ook een stadhouder. Dit was vaak een edelman uit het huis van Oranje-Nassau (familie dus van Willem van Oranje). Als baas van het leger is de stadhouder veel belangrijker dan alle andere bestuurders. De stadhouder en de raadpensionaris hebben vaak problemen met elkaar.

Dat geldt ook voor stadhouder Willem de Derde en raadpensionaris Johan de Witt. In 1672 loopt het slecht af met Johan de Witt. Dat jaar wordt ook wel het Rampjaar genoemd. Nederland is in oorlog en de mensen lijden honger. Er is veel onvrede. Overal komen groepen mensen in opstand. Op 20 augustus worden Johan de Witt en zijn broer Cornelis door een woedende menigte in Den Haag vermoord. Maar eigenlijk gaat het bij deze 'spontane' aanval om een goed geplande moordaanslag door de mensen rond stadhouder Willem de Derde.