NIEUW! Maak in een handomdraai je eigen Canon.

Over Mijn Canon

Geboortedag Isabella van Spanje

Actueel
Isabella van Spanje

Isabella van Spanje wordt geboren op 12 augustus 1566. Zij is een dochter van de Spaanse koning Filips de Tweede en zijn derde vrouw Elisabeth van Valois. Filips is behalve koning van Spanje ook heer van de Nederlanden (het gebied dat we nu België en Nederland noemen). Maar steeds meer mensen in de Nederlanden zijn het niet eens met de manier waarop Filips het land bestuurde. Ze komen zelfs tegen hem in opstand. De leider van deze opstand is Willem van Oranje, een belangrijke Nederlandse edelman.

De opstand leidt in 1568 uiteindelijk tot het begin van de Tachtigjarige Oorlog. Deze oorlog verdeelt de Nederlanden in twee nieuwe staten: de Spaanse Nederlanden in het zuiden en de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in het noorden. Isabella van Spanje is, van 1621 tot aan haar dood in 1633, landvoogdes van de Spaanse Nederlanden. Een landvoogdes is iemand die het land bestuurt in naam van de koning als die zelf niet aanwezig is.