NIEUW! Maak in een handomdraai je eigen Canon.

Over Mijn Canon Maak Canon

Vrede van Münster wordt getekend en door Nederlandse en Spaanse gezanten

Actueel

De Vrede van Münster was een verdrag dat op 15 mei 1648 in Münster gesloten werd tussen Spanje en de Republiek der Verenigde Provinciën. De onderhandelingen waren al in 1646 gestart waarbij de Republiek vertegenwoordigt werd door acht onderhandelaars. Met de ondertekening van de Vrede van Münster kwam er een einde aan de Tachtigjarige Oorlog tussen Spanje en de opstandelingen in de Republiek.