NIEUW! Maak in een handomdraai je eigen Canon.

Over Mijn Canon

Vrede van Münster wordt getekend en door Nederlandse en Spaanse gezanten

Actueel
Vrede van Münster

De Vrede van Münster is een verdrag dat op 15 mei 1648 in Münster gesloten wordt tussen Spanje en de Republiek der Verenigde Provinciën. De onderhandelingen voor dit verdrag zijn al in 1646 gestart. De Republiek wordt hierbij vertegenwoordigd door acht onderhandelaars. Met de ondertekening van de Vrede van Münster komt er een einde aan de Tachtigjarige Oorlog tussen Spanje en de opstandelingen in de Republiek.